İbrahim'e İshak ve Yakub neden verildi?

 • 21:69ENBİYA, 69

  "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve güvenilir ol," dedik.

 • 21:70ENBİYA, 70

  Böylece onun için bir plan uygulamak istediler de biz onları başarısızlığa mahkum ettik.

 • 21:71ENBİYA, 71

  Onu ve Lut'u, tüm insanlar için kutsal kıldığımız topraklara ulaştırıp kurtardık.

 • 21:72ENBİYA, 72

  Ona (ibrahim'e) ödül olarak İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini erdemli kıldık

 • 37:109SAFFAT, 109

  İbrahim'e selam olsun.

 • 37:110SAFFAT, 110

  Biz iyi davrananları böyle ödüllendiririz.

 • 37:111SAFFAT, 111

  O, bizim inanan kullarımızdandı.

 • 37:112SAFFAT, 112

  Ona (ibrahim'e) İshak'ı müjdeledik, erdemlilerden bir peygamber olarak.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?