İnanmak için öncekilere verilen mucizelerden istediler:

 • 4:153NİSA, 153

  Kitap halkı, senin kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Musa'dan bunun daha büyüğünü istemiş ve, "Bize Allah'ı fiziksel olarak göster," demişlerdi. Böyle sınırı aşmalarından ötürü onları yıldırım çarptı. Kendilerine apaçık deliller gelmesine rağmen buzağıya taptılar. Onları yine affettik. Musa'ya da apaçık bir yetki verdik.

 • 6:8EN'AM , 8

  "Ona bir melek indirilmeli değil miydi!," diyorlar. Bir melek indirseydik, iş bitirilmiş olurdu. Onlara zaman da verilmezdi.

 • 6:124EN'AM , 124

  Kendilerine bir mucize geldiğinde: "Allah'ın elçilerine verilenlerin benzeri bize verilmedikçe inanmayız," derler. Allah mesajını nereye koyacağını daha iyi bilir. Yaptıkları hilelerden ötürü suçlulara Allah katından bir aşağılama ve çetin bir azap dokunacaktır.

 • 11:12HUD, 12

  "Ona bir hazine, yahut onunla birlikte bir melek inmeli değil miydi," dedikleri için belki göğsün daralacak ve sana vahyedilenin bir kısmını terkedeceksin. Sen yalnız bir uyarıcısın; Allah her şeyi kontrol edendir.

 • 17:90İSRA, 90

  Dediler ki: "Yerden bize bir kaynak fışkırtmadıkça sana inanmayız."

 • 17:91İSRA, 91

  "Veya hurma ve üzüm bahçelerin olup aralarında ırmaklar fışkırtmalısın."

 • 17:92İSRA, 92

  "Veya ileri sürdüğün gibi gökten üzerimize parçalar düşürmeli, yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin."

 • 17:93İSRA, 93

  "Ya da altın bir evin olmalı, veya göğe yükselmelisin. Yükselsen bile okuyacağımız bir kitabı üzerimize indirmedikçe ona inanmayız." De ki: "Rabbim yücedir. Ben elçi olan bir insandan başka bir şey miyim ki."

 • 25:7FURKAN, 7

  Ve dediler, "Nasıl olur da bu elçi yemek yiyor ve çarşılarda dolaşıyor? Kendisiyle birlikte uyarıcı olarak bir melek inseydi ya!"

 • 25:8FURKAN, 8

  "Yahut kendisine bir hazine atılsaydı, veya kendisinin bir bahçesi olsaydı ve ondan yeseydi!" Hatta zalimler, "Siz, büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz," dediler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?