"Bir ağacı kesseniz de, yahut gövdesi üzerinde bıraksanız da": kasıt ne?

  • 2:193BAKARA, 193

    Zulüm ve işkence ortadan kalkıncaya ve din Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Son verirlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.

  • 9:29TEVBE, 29

    Kendilerine kitap verilenler arasından, Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve elçisinin yasakladığını yasaklamayan ve gerçek dine uymayan kimselerle boyunlarını eğip elleriyle vergi verinceye kadar savaşın.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?