Yüz çevirirlerse elçinin görevi sadece bildirmektir:

 • 3:20AL-İ İMRAN, 20

  Seninle tartışırlarsa, "Ben ve beni izleyenler kendimizi Allah'a teslim ettik," de. Kitap verilenlere ve kitap verilmeyenlere (ümmilere), "Teslim oldunuz mu," de. Teslim olurlarsa, doğruyu bulurlar. Yüz çevirirlerse, görevin sadece duyurmaktır. Allah kulları görür.

 • 5:92MAİDE, 92

  Allah'a uyun, elçiye uyun, dikkatli olun. Yüz çevirirseniz bilesiniz ki elçimize düşen görev, açıkça bildirmektir.

 • 5:99MAİDE, 99

  Elçiye düşen görev sadece duyurmak. Allah ise açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de bilir.

 • 6:48EN'AM , 48

  Biz elçileri, ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderiyoruz. Kim inanıp kendini düzeltirse, onlara bir korku yok, onlar üzülmeyecekler de.

 • 13:40RAD, 40

  Onlara söz verilenlerin bir kısmını sana göstersek de, senin canını alsak da, sana düşen görev bildirmektir. Hesap ise bize düşer.

 • 16:35NAHL, 35

  Ortak koşanlar, Allah dilemeseydi ne biz, ne de atalarımız O'ndan başka bir şeye kulluk/hizmet etmez ve O'nun haram ettiğinden başkasını da haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle davranmıştı. Elçinin açıkça bildirmekten başka bir görevi mi var?

 • 16:82NAHL, 82

  Yüz çevirirlerse, sana düşen, yalnızca (mesajı) açık bir biçimde iletmektir.

 • 21:109ENBİYA, 109

  Eğer yüz çevirirlerse de ki, "Size yeterli ölçüde bildirdim. Size söz verilen şeyin yakın mı, yoksa uzak mı olduğunu bilmem."

 • 24:54NUR, 54

  De ki, "Allah'a ve elçiye uyunuz. Reddederseniz, o kendi görevinden sorumludur, siz de kendi görevinizden sorumlusunuz. Ona uyarsanız, doğruyu bulursunuz. Elçinin tek görevi, mesajı açıkça bildirmekten ibarettir.

 • 25:56FURKAN, 56

  Biz seni bir müjdeleyici ve uyarıcı olmaktan başka bir görevle göndermedik.

 • 29:18ANKEBUT, 18

  Yalanlarsanız, sizden önceki toplumlar da yalanlamışlardı. Elçinin görevi ancak açıkça bildirmektir.

 • 36:16YA-SİN, 16

  Dediler ki, "Rabbimiz bilir ki biz size gönderildik."

 • 36:17YA-SİN, 17

  "Bizim görevimiz, açıkça duyurmaktan ibarettir."

 • 41:13FUSSİLET, 13

  Yüz çevirirlerse de ki, "Sizi Ad ve Semud yıldırımına benzer bir yıldırımla uyardım."

 • 42:48ŞURA, 48

  Yüz çevririrlerse, biz seni onlara bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece bildirmektir. Biz insana tarafımızdan bir rahmet taddırdığımız zaman onunla sevinir; ama kendi yaptıklarının bir sonucu olarak başlarına bir kötülük gelse, o zaman insan nankörleşir.

 • 64:12TEĞABÜN, 12

  Allah'a uyunuz, elçisine uyunuz. Yüz çevirirseniz, elçimizin görevi açıkça bildirmekten ibarettir.

 • 79:42NAZİAT, 42

  Sana Saat (dünyanın sonu) ne zaman gerçekleşecektir diye soruyorlar.

 • 79:43NAZİAT, 43

  Onu bildirmek, (ey Muhammed) senin görevin değildir.

 • 79:44NAZİAT, 44

  Onun kararı Rabbine aittir.

 • 79:45NAZİAT, 45

  Senin görevin, sadece ondan korkanları uyarmaktır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?