"Yaşatır, öldürür.": İlişkili

 • 2:28BAKARA, 28

  Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Siz ölüler idiniz o sizi diriltti. Sonra sizi öldürür ve tekrar diriltir ve sonunda ona döndürülürsünüz.

 • 2:258BAKARA, 258

  Allah kendisine hükümdarlık verdiği halde, İbrahim ile Rabbi hakkında tartışan dikkatini çekmedi mi? İbrahim, "Benim Rabbim O'dur ki yaşatır ve öldürür," deyince, "Ben de yaşatır ve öldürürüm," demişti. İbrahim, "Allah güneşi doğudan getiriyor. Sen de batıdan getirsene," deyince inkarcı adam şaşırıp kalmıştı. Allah zalim toplumu doğruya iletmez.

 • 6:60EN'AM , 60

  O'dur, geceleyin sizi öldüren, gündüzün ne işlediğinizi bilen, belli yaşam süresi dolsun diye gündüzleyin sizi dirilten... Sonra dönüşünüz O'nadır ve yaptıklarınızı size haber verecektir.

 • 6:122EN'AM , 122

  Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde olup da ondan çıkamayan kimse gibi olur mu? İnkarcıların yaptıkları işler böyle süslü gösterilmiştir.

 • 7:158ARAF, 158

  De ki: "Ey halk, ben, hepiniz için, göklerin ve yerin egemenliğine sahip olan Allah'ın elçisiyim. O'ndan başka tanrı yok. Diriltir, öldürür." Allah'a ve ümmi olan elçisine inanın, nitekim o da Allah'a ve sözlerine inanmaktadır. Ona uyun ki doğruyu bulasınız.

 • 9:116TEVBE, 116

  Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Diriltir, öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir sahip ne de bir yardımcı yoktur.

 • 10:56YUNUS, 56

  O diriltir ve öldürür. O'na döndürüleceksiniz.

 • 15:23HİCİR, 23

  Biz, elbette biz diriltir ve öldürürüz, sonunda asıl varis olanlar da biziz.

 • 22:66HAC, 66

  O'dur size can veren, sonra sizi öldüren ve sonra sizi dirilten... İnsan elbette pek nankördür.

 • 26:81ŞUARA, 81

  "Beni öldüren ve sonra dirilten O'dur."

 • 30:40RUM, 40

  Allah sizi yarattı, sonra size rızık verdi, sonra sizi öldürür, sonra sizi diriltir. Ortaklarınızdan hangisi bunlardan birisini yapabilir? Övgüler O'na aittir. Onların ortak koştuklarından çok yücedir.

 • 36:12YA-SİN, 12

  Ölüleri biz, evet biz diriltiriz, onların yaptıklarını ve (ölümlerinden sonraki) sonuçlarını yazarız. Biz herşeyi apaçık bir kitapta saymışızdır.

 • 39:42ZÜMER, 42

  Allah ölümü anında nefsi (bilinci) alır; ölmeyenleri de uyku anında... Hakkında ölüm kararı verdiklerini tutar ve diğerlerini de belli bir süreye kadar salıp gönderir. Düşünen bir topluluk için bunda dersler ve işaretler vardır.

 • 40:11MÜMİN, 11

  Diyecekler ki, "Rabbimiz, bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. şimdi günahlarımızı itiraf ettik. Buradan bir çıkış yolu var mı?"

 • 40:68MÜMİN, 68

  Dirilten ve öldüren O'dur. Herhangi bir işi diledi mi, ona "Ol" der, o da oluverir.

 • 44:8DUHAN, 8

  O'ndan başka tanrı yoktur. Yaşatır ve öldürür. Sizin de, önceki atalarınızın da Rabbidir.

 • 45:26CASİYE, 26

  De ki "Sizi Allah diriltir ve öldürür. Sonra, gerçekleşmesinde kuşku bulunmayan Diriliş Gününde sizi bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmez."

 • 50:43KAF, 43

  Biz diriltiriz, öldürürüz ve dönüş de bizedir.

 • 53:44NECM, 44

  O'dur öldüren ve dirilten.

 • 57:2HADİD, 2

  Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Yaşatır, öldürür. O her şeye gücü yetendir.

 • 57:2HADİD, 2

  Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Yaşatır, öldürür. O her şeye gücü yetendir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?