İbrahim'e gelen konuklar (melekler) hakkında:

 • 11:69HUD, 69

  Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi götürdüklerinde "Selam!" (Barış olsun) dediler. O da "Selam!," dedi ve hemen (onlara) kızartılmış bir buzağı sundu.

 • 11:70HUD, 70

  Ellerinin ona uzanmadığını görünce, durumlarını beğenmedi; içine bir korku düştü. "Korkma," dediler, "Biz Lut'un halkına gönderilmiş bulunuyoruz."

 • 11:71HUD, 71

  Ayakta duran karısı (bu habere sevinip) gülünce biz de ona (ibrahim'e) İshak'ı ve İshak'ın ardından Yakub'u müjdeledik.

 • 11:72HUD, 72

  "Vay başıma gelenler," dedi, "Ben bir yaşlı kadın ve kocam da ihtiyar bir adam iken çocuk mu doğuracağım? Bu çok garip bir şey!"

 • 11:73HUD, 73

  "Allah'ın işine mi şaşıyorsun," dediler, "Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizedir ey ev halkı. O Övgüye En Layıktır, Yücelerin Yücesidir."

 • 11:74HUD, 74

  İbrahim'den korku gidip kendisine bu müjde verilince Lut halkı hakkında bizimle tartışmaya başladı.

 • 11:75HUD, 75

  Doğrusu, İbrahim çok yumuşak, çok duygulu ve sürekli (Tanrı'ya) yönelen biriydi.

 • 11:76HUD, 76

  "Bundan vazgeç İbrahim. Rabbinin emri gelmiş bulunuyor; onlar önlenemez bir azaba mahkum olmuşlardır."

 • 11:77HUD, 77

  Elçilerimiz Lut'a gelince, onlara kötü davranıldı. Bu durum (Lut'un) canını sıktı ve (kendi kendine), "Bu, zor bir gün olacak," dedi.

 • 11:78HUD, 78

  Halkı koşarak oraya geldiler; günah işlemeyi adet haline getirmişlerdi. "Ey halkım, işte kızlarım, onlar sizin için daha temizdir. Allah'ı sayın, konuklarım önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu," dedi.

 • 11:79HUD, 79

  "Bilirsin ki senin kızlarına bizim bir ihtiyacımız yok. Sen bizim ne istediğimizi iyi bilirsin," dediler.

 • 11:80HUD, 80

  (Lut:) "Keşke size gücüm yetseydi veya güçlü dostlara sahip olsaydım," dedi.

 • 11:81HUD, 81

  (Melekler) "Ey Lut," dediler, "Biz, Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana dokunamazlar. Aileni gecenin bir anında yürüyüşe çıkart, sizden hiç kimse geriye bakmasın; fakat senin karın istisna. Ötekilerin başına gelecek olanlar onun da başına gelecektir. Onların belirlenmiş zamanı sabahtır. Sabah yakın değil mi?"

 • 11:82HUD, 82

  Emrimiz gelince onun üstünü altına getirdik, üzerlerine sertleşmiş kat kat taş yağdırdık.

 • 11:83HUD, 83

  Zalimleri bulsun diye Rabbin tarafından belirlenmiş (taşlar)..

 • 15:51HİCİR, 51

  Onlara İbrahim'in konuklarından haber ver.

 • 15:52HİCİR, 52

  Onun yanına varıp, "Selam!," demişlerdi. O da, "Biz sizden korkuyoruz," demişti.

 • 15:53HİCİR, 53

  "Endişelenme, biz sana bilgin bir oğul müjdesini veriyoruz," demişlerdi.

 • 15:54HİCİR, 54

  "İyice yaşlanmışken beni mi müjdeliyorsunuz! Beni ne ile müjdeliyorsunuz," dedi.

 • 15:55HİCİR, 55

  "Sana gerçeği müjdeledik, umudunu kesme," dediler.

 • 15:56HİCİR, 56

  "Sapıklardan başka Rabbinin rahmetinden kim umut keser," dedi.

 • 15:57HİCİR, 57

  "Ey elçiler, göreviniz nedir," dedi.

 • 15:58HİCİR, 58

  "Biz, suçlu bir topluma gönderildik;"

 • 15:60HİCİR, 60

  "Yalnız karısı hariç; onun geride kalanlardan olmasını kararlaştırdık," dediler.

 • 15:61HİCİR, 61

  Elçiler, Lut'un ailesine geldiklerinde

 • 15:62HİCİR, 62

  (Lut:) "Siz, bizce tanınmayan bir topluluksunuz," dedi.

 • 15:63HİCİR, 63

  Dediler ki: " Onların kuşkulandıkları şeyi sana getirdik."

 • 15:64HİCİR, 64

  "Sana gerçeği getirdik, biz elbette doğru konuşuyoruz."

 • 15:65HİCİR, 65

  "Geceleyin ailenle birlikte çık. Arkalarından izle ve hiç biriniz arkaya bakmasın. Size emredilen yere gidin."

 • 15:66HİCİR, 66

  'Şu halk, sabahleyin yok edilecektir' şeklindeki emri kendisine bildirdik.

 • 15:67HİCİR, 67

  Kent halkı neşe içinde geldiler.

 • 15:68HİCİR, 68

  "Bunlar konuklarımdır, sakın beni utandırmayın."

 • 15:69HİCİR, 69

  "Allah 'tan korkun, beni rezil etmeyin," dedi.

 • 15:70HİCİR, 70

  "İnsanlarla diyalog kurmaktan seni menetmemiş miydik," dediler.

 • 15:71HİCİR, 71

  "İşte benim kızlarım," dedi, "İlla da istiyorsanız!"

 • 15:72HİCİR, 72

  Ne yazık ki onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

 • 15:73HİCİR, 73

  Tan ağarırken onları felaketli bir gürültü yakaladı.

 • 15:74HİCİR, 74

  Onun altını üstüne getirdik. Üzerlerine çamurdan yapılmış sert taşlar indirdik.

 • 15:75HİCİR, 75

  Bunda, inceleyip araştıranlar için dersler vardır.

 • 15:76HİCİR, 76

  Ve o (yıkıntı kent), yol üzerinde durmaktadır.

 • 15:77HİCİR, 77

  Bunda, inananlar için bir işaret vardır.

 • 51:24ZARİYAT, 24

  İbrahim'in ağırlanan konuklarının haberini aldın mı?

 • 51:25ZARİYAT, 25

  Onun huzuruna girmişlerdi ve "Selam (barış)" demişlerdi. O da, "Selam size, yabancılar!" demişti.

 • 51:26ZARİYAT, 26

  Ailesine yöneldi ve sonra semiz bir buzağı ile geldi.

 • 51:27ZARİYAT, 27

  Onu onların önüne sürüp, "Yemez misiniz?" dedi.

 • 51:28ZARİYAT, 28

  Onlardan bir korku duydu. Bunun üzerine onlar, "Korkma" dediler ve ona bilgin bir oğul müjdelediler.

 • 51:29ZARİYAT, 29

  Karısı hayret içinde, (hayretten) yüzüne vurarak, "Kısır bir yaşlı kadın!" dedi.

 • 51:30ZARİYAT, 30

  Dediler ki, "Rabbin böyle söylemiştir. O Bilgedir, Bilendir."

 • 51:31ZARİYAT, 31

  (İbrahim:) "Ey elçiler asıl göreviniz nedir?" dedi.

 • 51:32ZARİYAT, 32

  Dediler ki, "Biz suçlu bir topluluğa gönderildik."

 • 51:33ZARİYAT, 33

  "Üzerlerine balçıktan taşlar göndermek için..."

 • 51:34ZARİYAT, 34

  "Rabbin tarafından taşkınlar için işaretlenmiş olarak."

 • 51:35ZARİYAT, 35

  Sonra, orada inananlardan kim varsa çıkardık.

 • 51:36ZARİYAT, 36

  Zaten orada bir evin dışında hiç bir müslüman bulmadık.

 • 51:37ZARİYAT, 37

  Acı azaptan korkacaklar için orada bir ders bıraktık.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?