İbrahim, İshak ve Yakup:

 • 2:140BAKARA, 140

  İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarının Yahudi veya Hıristiyan olduğunu mu ileri sürüyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah'ın bildirdiğini gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değil."

 • 3:67AL-İ İMRAN, 67

  İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan; tektanrıcı bir müslümandı. Hiçbir zaman ortak koşanlardan olmadı.

 • 16:120NAHL, 120

  İbrahim, Allah'a boyun eğen, monoteist bir öncü idi. Hiç bir vakit ortak koşmadı.

 • 16:121NAHL, 121

  O'nun nimetlerine şükredici idi. Onu seçti ve onu doğru yola iletti.

 • 16:122NAHL, 122

  Ve ona bu dünyada mutluluk verdik, ahirette ise erdemlilerle birlikte olacaktır.

 • 29:27ANKEBUT, 27

  O'na (İbrahim'e) İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyuna peygamberlik ve kitap verdik. Ödülünü bu dünyada verdik ve ahirette de erdemlilerle birlikte olacaktır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?