Yurtlarına inince uyarılanların sabahı ne kötü olur:

 • 11:81HUD, 81

  (Melekler) "Ey Lut," dediler, "Biz, Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana dokunamazlar. Aileni gecenin bir anında yürüyüşe çıkart, sizden hiç kimse geriye bakmasın; fakat senin karın istisna. Ötekilerin başına gelecek olanlar onun da başına gelecektir. Onların belirlenmiş zamanı sabahtır. Sabah yakın değil mi?"

 • 15:65HİCİR, 65

  "Geceleyin ailenle birlikte çık. Arkalarından izle ve hiç biriniz arkaya bakmasın. Size emredilen yere gidin."

 • 15:66HİCİR, 66

  'Şu halk, sabahleyin yok edilecektir' şeklindeki emri kendisine bildirdik.

 • 15:67HİCİR, 67

  Kent halkı neşe içinde geldiler.

 • 15:68HİCİR, 68

  "Bunlar konuklarımdır, sakın beni utandırmayın."

 • 15:69HİCİR, 69

  "Allah 'tan korkun, beni rezil etmeyin," dedi.

 • 15:70HİCİR, 70

  "İnsanlarla diyalog kurmaktan seni menetmemiş miydik," dediler.

 • 15:71HİCİR, 71

  "İşte benim kızlarım," dedi, "İlla da istiyorsanız!"

 • 15:72HİCİR, 72

  Ne yazık ki onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.

 • 15:73HİCİR, 73

  Tan ağarırken onları felaketli bir gürültü yakaladı.

 • 15:74HİCİR, 74

  Onun altını üstüne getirdik. Üzerlerine çamurdan yapılmış sert taşlar indirdik.

 • 15:80HİCİR, 80

  Hicr halkı da elçileri yalanladı.

 • 15:81HİCİR, 81

  Kendilerine ayetlerimizi verdik, fakat ondan yüz çevirdiler.

 • 15:82HİCİR, 82

  Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.

 • 15:83HİCİR, 83

  Sabahleyin onları da o korkunç gürültü yakaladı.

 • 15:84HİCİR, 84

  Kazandıklarının hiç biri onları kurtaramadı.

 • 46:24AHKAF, 24

  Nihayet onun yayılarak vadilerine yönelmiş olduğunu gördüklerinde, "Bu, bize yağmur yağdıracak bir buluttur," dediler. Hayır, bu sizin gelmesi için meydan okuduğunuz acı bir azaba sahip bir fırtınadır.

 • 46:25AHKAF, 25

  Rabbinin emriyle herşeyi yerle bir eder. Sabahladıklarında, evlerinden başka herşey görülmez olmuştu. Suçlu topluluğu işte böyle cezalandırırız.

 • 54:37KAMER, 37

  Onun konuklarına göz diktiler, biz de onları kör ettik. Azabımı ve uyarılarımı tadın bakalım.

 • 54:38KAMER, 38

  Ertesi gün, yaman bir azap sabahlarını kutladı.

 • 54:39KAMER, 39

  Azabımı ve uyarılarımı tadın bakalım.

 • 68:17KALEM, 17

  Onları sınadık; tıpkı bahçe sahiplerini sınadığımız gibi. Sabahleyin devşireceklerine yemin etmişlerdi.

 • 68:18KALEM, 18

  Bundan hiç bir kuşkuları yoktu.

 • 68:19KALEM, 19

  Onlar uykudayken Rabbin tarafından gönderilen bir ziyaretçi (fırtına) bahçelerini ziyaret etti.

 • 68:20KALEM, 20

  Ve bahçe meyvesiz kalmıştı.

 • 68:21KALEM, 21

  Sabahleyin birbirlerine seslendiler:

 • 68:22KALEM, 22

  "Devşirecekseniz, haydi ekinlerinize erken varın."

 • 68:23KALEM, 23

  Derken yola çıktılar, aralarında konuşuyorlardı.

 • 68:24KALEM, 24

  "Sakın, bugün hiçbir yoksul oraya yanınıza girmesin."

 • 68:25KALEM, 25

  Sonuçtan emin bir halde erken vardılar.

 • 68:26KALEM, 26

  Fakat bahçeyi görünce, "Biz yolu şaşırdık," dediler.

 • 68:27KALEM, 27

  "Yok, doğrusu biz yoksun bırakıldık."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?