İnkarcılar, kronik yalanlayıcılardır: İlişkili

 • 36:46YA-SİN, 46

  Rab'lerinin ayetlerinden bir ayet kendilerine geldiğinde, ondan yüz çevirmeyi adet edinmişlerdi.

 • 51:52ZARİYAT, 52

  İşte böyle, onlardan öncekilere her ne zaman bir elçi geldiyse, "Bu, bir büyücüdür," yahut "Bu bir delidir," derlerdi.

 • 51:53ZARİYAT, 53

  Bunu (söylemeyi) birbirlerine öğütlediler mi? Doğrusu, onlar sınırı aşan bir topluluktur.

 • 85:19BURUC, 19

  İnkarcılar, kronik yalanlayıcılardır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?