Allah'tan başka bir sahip ve yardımcımız yok:

 • 4:45NİSA, 45

  Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Dost ve sahip olarak Allah yeter, yardımcı olarak Allah yeter.

 • 6:14EN'AM , 14

  "Gökleri ve yeri yoktan var eden, besleyen, fakat beslenmeyen Allah'tan başka sahip mi edineyim," de. "Ben, herkesten önce teslim olmakla emrolundum," de. Ortak koşmayın!

 • 9:116TEVBE, 116

  Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Diriltir, öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir sahip ne de bir yardımcı yoktur.

 • 17:2İSRA, 2

  Aynı şekilde, Musa'ya kitabı vermiştik. İsrail oğullarını şu gerçeğe iletmek için: "Benden başka bir sahip edinmeyin."

 • 22:78HAC, 78

  Ve Allah uğrunda gereken çaba ve gayreti gösteriniz. O'dur sizi seçen. O, babanız İbrahim'in yolu olan bu dini, sizin için güç ve ağır kılmadı. Elçinin size tanık olması, sizin de halka tanık olmanız için, sizi, daha önce de şimdi de "müslümanlar = teslim olanlar" olarak adlandıran O'dur. Namazı gözetin, zekatı verin ve Allah'a sarılın; Mevlanız (Sahibiniz) O'dur. Ne güzel sahip ve ne güzel Yardımcıdır!

 • 25:31FURKAN, 31

  Biz ayrıca her peygambere suçlulardan bir düşman var ettik. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter.

 • 39:29ZÜMER, 29

  Allah, çelişen ortaklara sahip bir adam ile bir tek kişiye bağlı olan adamın örneğini verir. Bu ikisinin durumu hiç eşit olur mu? Övgü Allah'adır. Ancak çokları bilmez.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?