Doğrusu, Rabbinin yakalaması pek çetindir: Kasıt ne?

 • 75:9KIYAMET, 9

  Ve güneş ile ay bir araya toplandığı zaman,

 • 75:10KIYAMET, 10

  O gün insanoğlu, "Kaçacak yer nerede?" der.

 • 75:11KIYAMET, 11

  Hayır, bir sığınak yok.

 • 40:32MÜMİN, 32

  "Halkım, sizin için Toplanma Gününden korkuyorum."

 • 40:33MÜMİN, 33

  "O gün arkanızı dönüp kaçacaksınız; ancak sizi Allah'tan koruyacak yoktur. Allah'ın saptırdığına yol gösteren bulunmaz."

 • 41:47FUSSİLET, 47

  Saatın (dünyanın sonunun) bilgisi O'nun katındadır. O'nun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarından çıkabilir, ne de bir dişi gebe kalır veya doğum yapar. "Hani benim ortaklarım nerede?" diye onlara seslendiği gün, onlar: "Hiçbirimizin buna şahitliketmediğini sana arzederiz," derler.

 • 41:48FUSSİLET, 48

  Daha önce yardım için çağırdıkları (dine ortak koştukları kişiler) onlardan uzaklaşmıştır. Artık kaçacak bir yerleri olmadığını anlarlar.

 • 44:16DUHAN, 16

  Asıl o büyük yakalama ile yakaladığımızda öc alırız.

 • 44:47DUHAN, 47

  Onu yakalayın ve cehennemin ortasına sürükleyin.

 • 44:48DUHAN, 48

  Sonra başına kaynar su azabından dökün.

 • 44:49DUHAN, 49

  "Tad bakalım; sen çok üstün ve şerefliydin!"

 • 44:50DUHAN, 50

  "Bu, işte kuşkulanıp durduğunuz şeydir."

 • 69:25HAKKA, 25

  Kitabı solundan verilenlere gelince, onlar, "Keşke kitabım bana verilmeseydi," der,

 • 69:30HAKKA, 30

  Yakalayın, bağlayın onu.

 • 69:31HAKKA, 31

  Ve sonra cehennemde yakın.

 • 16:77NAHL, 77

  Göklerin ve yerin gizemleri Allah'a aittir. Saat, (dünyanın sonu) bir göz kırpması kadar veya daha kısadır. Allah her şeye Gücü Yetendir

 • 17:51İSRA, 51

  "Yahut sizce imkansız görünen bir biçime girin, farketmez." Buna karşılık, "Bizi kim geri döndürecek," diyecekler. De ki: "Sizi ilk önce kim yarattıysa O!" Sonra başlarını sallayıp, "Peki ne zaman," diyecekler. De ki: "Belki düşündüğünüzden daha yakın..."

 • 33:63AHZAB, 63

  Halk senden Saat'i (dünyanın son saatini) soruyor. De ki, "Onun bilgisi Allah'ın katındadır; ne bilirsin, belki de o Saat yakındır."

 • 42:17ŞURA, 17

  O Allah ki kitabı gerçek ve adaletle indirmiştir. Ne bilirsin, belki Saat (dünyanın sonu) yakındır.

 • 54:50KAMER, 50

  Buyruğumuz göz kırpması gibi anidir.

 • 70:5MEARİC, 5

  Şimdi sen güzelce sabret.

 • 70:6MEARİC, 6

  Onlar onu uzak görüyorlar.

 • 70:7MEARİC, 7

  Biz ise onu yakın görüyoruz.

 • 70:8MEARİC, 8

  Gün gelecek, gök erimiş maden gibi.

 • 70:9MEARİC, 9

  Dağlar ise atılmış yün gibi olur.

 • 78:40NEBE, 40

  Biz, sizi yakın bir azap ile uyarmış bulunuyoruz. O gün kişi yapmış olduklarına bakar ve inkarcı ise, "Keşke toprak olsaydım!" der.

 • 96:15ALAK, 15

  Doğrusu, buna son vermezse, yakalarız perçeminden,

 • 96:16ALAK, 16

  O yalancı ve günahkar perçeminden.

 • 96:17ALAK, 17

  O zaman haydi çağırsın kurultayını.

 • 96:18ALAK, 18

  Biz de zebanileri çağıracağız..

 • 18:52KEHF, 52

  "Ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz kişileri çağırın," diye emrettiği gün, onları çağırırlar da onlar kendilerine karşılık vermezler. Onların arasına bir öfke ve nefret uçurumu koymuşuzdur.

 • 18:53KEHF, 53

  Suçlular ateşi gördüler ve içine düşeceklerini anladılar; ondan kaçacak bir yer de bulamadılar.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?