Andolsun güneşe ve onun aydınlığına: İlişkili

 • 7:54ARAF, 54

  Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yaratan ve sonra otoritesini kurandır. Geceyi, onu durmadan kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar O'nun yönetimine boyun eğmiştir. Yaratılış da, yönetim de O'na aittir. Evrenlerin Rabbi olan Allah ne uludur!

 • 10:6YUNUS, 6

  Gecenin gündüzle yer değiştirmesinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde erdemli bir toplum için deliller ve ibretler vardır.

 • 10:67YUNUS, 67

  O ki geceyi sizin dinlenmeniz için elverişli, gündüzü de aydınlık kıldı. Dinleyen bir topluluk için bunda deliller vardır.

 • 13:3RAD, 3

  O ki yeryüzünü inşa edip üzerine sağlam dağlar, ırmaklar ve erkekli dişili yarattığı her çeşit meyveyi yerleştirdi. Geceyi gündüze bürüyor. Düşünen bir toplum için elbette bunda işaretler ve dersler vardır.

 • 17:12İSRA, 12

  Geceyi ve gündüzü iki ayet (delil) kıldık. Rabbinizin nimetlerini arayasınız ve yılların hesabını bilesiniz diye gecenin ayetini sildik, gündüzün ayetini aydınlık kıldık. Biz her şeyi ayrıntısıyla açıklarız.

 • 22:61HAC, 61

  Bu gerçekleşecektir. Çünkü Allah geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar ve Allah İşitendir, Bilendir.

 • 23:80MÜMİNUN, 80

  O'dur yasatan ve öldüren; gecenin ve gündüzün degismesi O'na bagli. Aklinizi kullanmaz misiniz?

 • 24:44NUR, 44

  Allah gece ile gündüzü çevirip kontrol eder. Gözleri olanlar için elbette bunda bir ders vardır.

 • 25:47FURKAN, 47

  Ve O, geceyi size bir örtü, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de bir dirilme zamanı yapandır.

 • 25:62FURKAN, 62

  O, geceyi ve gündüzü birbirini izler yaptı; öğüt almak veya şükretmek isteyenler için...

 • 27:86NEML, 86

  Geceyi dinlenmelerine elverişli, gündüzü de aydınlık yaptığımızı görmediler mi? İnanan bir toplum için elbette bunda işaretler vardır.

 • 28:71KASAS, 71

  De ki, "Allah geceyi diriliş gününe kadar üzerinize sürekli kılsaydı ne dersiniz? Allah'tan başka hangi Tanrı size bir ışık getirebilir? İşitmiyor musunuz?"

 • 28:72KASAS, 72

  De ki, "Allah gündüzü diriliş gününe kadar üzerinize sürekli kılsaydı ne dersiniz? Allah'tan başka hangi Tanrı dinleneceğiniz geceyi size getirebilir? Görmüyor musunuz?

 • 28:73KASAS, 73

  Geceyi ve gündüzü, birinde dinlenmeniz ve diğerinde onun nimetlerini aramanız için düzenlemesi O'nun rahmetindendir. Belki şükredersiniz.

 • 30:23RUM, 23

  Geceleyin ve gündüzün uyumanız ve O'nun lütfundan aramanız da O'nun ayetlerindendir. Dinleyen bir toplum için bunda işaretler vardır.

 • 31:29LOKMAN, 29

  Allah'ın geceyi gündüzün içine soktuğunu, gündüzü de gecenin içine soktuğunu, güneşi ve ayı kontrolü altında tuttuğunu, herbirinin belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmekte olduğunu ve Allah'ın onların yaptıklarından haberdar olduğunu görmez misin?

 • 35:13FATIR, 13

  Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Belirlenmiş bir süreye kadar akıp giden güneşi ve ayı emri altına almıştır. Rabbiniz Allah işte böyledir; egemenlik O'na aittir. O'nun dışında çağırdıklarınız ise bir çekirdek zarını bile yönetemezler.

 • 36:37YA-SİN, 37

  Gece de onlar için bir ayettir: Ondan gündüzü soyarız da onlar karanlıkta kalırlar.

 • 36:40YA-SİN, 40

  Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece, gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

 • 39:5ZÜMER, 5

  Gökleri ve yeri gerçek ile yarattı. Geceyi gündüzün üzerine yuvarlar ve gündüzü de gecenin üzerine yuvarlar. Güneşi ve ayı da emri altına sokmuş ve onların her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. Kesinlikle, O Üstündür, Bağışlayandır.

 • 40:61MÜMİN, 61

  Allah, geceyi dinlenmeniz için yaratan ve gündüzü de aydınlık yapandır. Allah halka karşı büyük lütuf sahibidir, fakat halkın çoğu şükretmez.

 • 45:5CASİYE, 5

  Gecenin ve gündüzün birbirini izlemesinde, Allah'ın gökten bir rızık indirerek onunla ölümünden sonra toprağı diriltmesinde, ve rüzgarları yönetmesinde anlayan bir toplum için ayetler var.

 • 57:6HADİD, 6

  Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin içindekini bilir.

 • 74:34MÜDDESSİR, 34

  Ağardığı vakit sabaha,

 • 78:11NEBE, 11

  Gündüzü de geçimi sağlama zamanı olarak belirledik.

 • 79:29NAZİAT, 29

  Gecesini kararttı, sabahını ise ortaya çıkardı.

 • 81:17TEKVİR, 17

  Andolsun kararmaya başlayan geceye,

 • 81:18TEKVİR, 18

  Ve nefes almağa başlayan sabaha,

 • 91:1ŞEMS, 1

  Andolsun güneşe ve onun aydınlığına,

 • 92:1LEYL, 1

  Andolsun bürüdüğü zaman geceye,

 • 92:2LEYL, 2

  Ortaya çıktığı zaman gündüze,

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?