Onu da zora yöneltiriz: Kasıt ne?

 • 25:25FURKAN, 25

  Göğün bulut kütleleri halinde parçalanacağı ve meleklerin topluca indirildiği gün,

 • 25:26FURKAN, 26

  İşte o gün, yönetim tümüyle ve mutlak olarak Rahman'ındır. İnkarcılar için zor bir gün olacaktır.

 • 74:8MÜDDESSİR, 8

  Duyuru yapıldığı zaman,

 • 74:9MÜDDESSİR, 9

  İşte, zorlu gün o gündür.

 • 74:10MÜDDESSİR, 10

  İnkarcılar için kolay değil.

 • 74:11MÜDDESSİR, 11

  Bir birey olarak yarattığım kişiyi bana bırak.

 • 74:12MÜDDESSİR, 12

  Ona hem zenginlik verdim,

 • 74:13MÜDDESSİR, 13

  Hem de gözü önünde çocuklar...

 • 74:14MÜDDESSİR, 14

  Ona nimetler yağdırdım.

 • 74:15MÜDDESSİR, 15

  Buna rağmen, daha fazlasını istiyor.

 • 74:16MÜDDESSİR, 16

  Asla, çünkü o, ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi.

 • 74:17MÜDDESSİR, 17

  Onu sarp bir yokuşa sardıracağım.

 • 84:6İNŞİKAK, 6

  Ey insan, Rabbine doğru çalışıp çabalarsın ve sonunda O'nunla karşılaşırsın.

 • 84:7İNŞİKAK, 7

  Kitabı sağ taraftan verilen,

 • 84:8İNŞİKAK, 8

  Kolay bir hesaba çekilecek,

 • 84:9İNŞİKAK, 9

  Ve arkadaşlarına sevinç içinde dönecektir.

 • 84:10İNŞİKAK, 10

  Kitabı arkasından verilen ise,

 • 84:11İNŞİKAK, 11

  Yok olmayı arzulayacak,

 • 84:12İNŞİKAK, 12

  Ve bir ateşte yanacaktır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?