"Rabbin dizi dizi meleklerle geldiği zaman": İlişkili

 • 25:25FURKAN, 25

  Göğün bulut kütleleri halinde parçalanacağı ve meleklerin topluca indirildiği gün,

 • 69:17HAKKA, 17

  Melekler her yandadır. Rabbinin yönetimi o gün sekiz (evren) üzerinde egemen olacaktır.

 • 89:21FECR, 21

  Doğrusu, yer çarpılıp paralandığı zaman,

 • 89:22FECR, 22

  Rabbin, dizi dizi meleklerle birlikte geldiği zaman,

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?