"Kendisine uyulmalı ve güvenilmeli": İlişkili

  • 26:193ŞUARA, 193

    Onu Güvenilir Ruh (Cebrail) indirmiştir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?