Cennetteki pınarlar:

 • 37:45SAFFAT, 45

  Onlara pınarlardan doldurulmuş kadehler sunulur.

 • 37:46SAFFAT, 46

  Durudur, içenlere zevk ve lezzet verir.

 • 37:47SAFFAT, 47

  Onda ne başağrısı ne de sarhoşluk vardır.

 • 44:51DUHAN, 51

  Erdemli olanlar ise güvenlikli bir makamdadırlar.

 • 44:52DUHAN, 52

  Bahçeler ve pınarlar içerisinde.

 • 47:15MUHAMMED, 15

  Erdemlilere söz verilen cennetin örneği şudur: İçinde arı sudan ırmaklar, tadı bozulmayan sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren sarhoş edici maddelerden oluşan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için orada her türlü ürün ve Rab'lerindenbir bağışlanma vardır. Bunların durumu, ateşte sürekli kalan ve bağırsaklarını yırtan kaynar bir sudan içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?

 • 51:15ZARİYAT, 15

  Erdemliler cennetlerdedir, pınar başlarındadır.

 • 55:46RAHMAN, 46

  Rabbinin görkeminden korkan (cin ve insan) lar için iki cennet vardır.

 • 55:48RAHMAN, 48

  Türlü besinlerle doludur her ikisi.

 • 55:50RAHMAN, 50

  İçlerinde akan pınarlar vardır.

 • 55:62RAHMAN, 62

  O ikisinin ötesinde iki cennet daha var.

 • 55:66RAHMAN, 66

  İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır.

 • 56:18VAKIA, 18

  Kaynaktan doldurulmuş bardaklar, sürahiler ve kadehlerle.

 • 76:5İNSAN, 5

  İyiler ise, kafur (CHO) karıştırılmış bir kadehten içerler.

 • 76:6İNSAN, 6

  Allah'ın kullarının taşıra taşıra içtikleri bir kaynak...

 • 76:15İNSAN, 15

  Onlara gümüş tepsiler ve şeffaf bardaklarda sunulur.

 • 76:16İNSAN, 16

  Gümüşten yapılmış şeffaf bardaklar... Onları tam olarak haketmişlerdir.

 • 76:17İNSAN, 17

  Orada zencefil (ginger) karıştırılmış bir kadehten içirilirler.

 • 76:18İNSAN, 18

  Bir kaynak ki, ona "Selsebil" denir.

 • 76:19İNSAN, 19

  Onlara ölümsüz gençler servis yapacaktır. Onları görsen, kendilerini saçılmış inci sanırsın.

 • 77:41MÜRSELAT, 41

  Erdemliler gölgeliklerde ve pınarlar arasında...

 • 83:24MUTAFFİFİN, 24

  Yüzlerinden nimetlerin sevinç ve parıltısını okursun.

 • 83:25MUTAFFİFİN, 25

  Çeşni katılmış bir nektardan içirilecekler.

 • 83:26MUTAFFİFİN, 26

  Çeşnisi misktir. Yarışanlar işte bunun için yarışsınlar.

 • 83:27MUTAFFİFİN, 27

  Onun karışımı Tesnimdir

 • 83:28MUTAFFİFİN, 28

  Ki o, yakın olanların içtiği bir pınardır.

 • 88:12GAŞİYE, 12

  Orada akan bir kaynak var.

 • 88:13GAŞİYE, 13

  Orada yüksek mobilyalar var.

 • 88:14GAŞİYE, 14

  Kadehler konulmuş,

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?