"İşte isteyip durduğunuz şey budur, denir.": İlişkili

 • 50:19KAF, 19

  Sonunda ölüm sarhoşluğu gerçekten gelmiştir; işte senin kendisinden kaçıp durduğun şey budur.

 • 50:20KAF, 20

  Boruya üflenmiştir. Bu, söz verilen gündür.

 • 51:13ZARİYAT, 13

  O gün onlar ateşe sunulacaklardır.

 • 51:14ZARİYAT, 14

  Cezanızı tadın, meydan okumakta olduğunuz şey budur işte!

 • 52:13TUR, 13

  Cehennem ateşine itildikleri gün:

 • 52:14TUR, 14

  İşte, yalanlamakta olduğunuz Ateş budur.

 • 67:27MÜLK, 27

  Onu yaklaşırken gördükleri zaman inkarcıların suratı asılır, ve onlara "İşte isteyip durduğunuz şey budur," denir.

 • 83:16MUTAFFİFİN, 16

  Ve böylece onlar cehenneme atılır.

 • 83:17MUTAFFİFİN, 17

  "Yalanlamakta olduğunuz şey işte budur" denir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?