Azabı hakedenler:

 • 6:70EN'AM , 70

  Dinlerini oyun eğlenceye alanları ve dünya hayatına aldananları bırak. Sen bununla (Kuran'la) hatırlat ki, bir kişi kazandığının felaketli sonucunu çekmesin. Onun Allah'tan başka bir Sahibi ve şefaatçisi yoktur. Her türlü fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. Bunlar, kazandıklarından dolayı felaketli sonuca uğrayanlardır; inkarları yüzünden kaynar sudan bir içkiyi ve acı verici bir azabı hak etmişlerdir.

 • 13:25RAD, 25

  Allah'a verdikleri sözden sonra sözleşmeyi bozanlar, Allah'ın birleştirmeyi emrettiğini birleştirmeyenler ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlar laneti hak etmişlerdir ve onlar için kötü bir sonuç vardır.

 • 13:33RAD, 33

  Herkesin yaptığını kontrol eden O değil midir? Buna rağmen Allah'a ortaklar koştular. De ki: "Onları (dilediğiniz) isimlerle tanımlayın! Siz O'nun yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi O'na haber veriyorsunuz, yoksa boş sözler mi uyduruyorsunuz?" Aslında,inkarcıların hileleri kendilerine süslü gösterilir ve böylece yoldan saparlar. Allah kimi saptırırsa ona doğruyu gösterecek yoktur.

 • 13:34RAD, 34

  Onlar dünya hayatında azap hak etmişlerdir. Ahiret azabı ise daha kötüdür. Onları Allah'tan kimse kurtaramaz.

 • 16:106NAHL, 106

  Kalbi imanla dolu olduğu halde (inkara) zorlanan dışında, imandan sonra inkara göğsünü açıp Allah'ı inkar edenler Allah'tan bir gazabı hak etmişlerdir ve onlar için büyük bir azap vardır.

 • 22:51HAC, 51

  Ayetlerimize karşı mücadele edenler ise cehennemin halkı olmayı hak etmişlerdir.

 • 24:19NUR, 19

  İnananların arasından hayasızlığın yaygınlaşmasını arzulayanlar, dünya ve ahirette acı verici bir cezayı hak etmişlerdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

 • 27:4NEML, 4

  Ahirete inanmıyanların ise yaptıklarını kendilerine süslü göstermişizdir, bocalayıp dururlar.

 • 27:5NEML, 5

  Onlar en kötü cezayı hak etmişlerdir ve ahirette de en çok kayba uğrayanlardır.

 • 29:23ANKEBUT, 23

  Allah'ın ayet ve mucizelerini ve O'nunla karşılaşmayı inkar edenler, Rahmetimden ümit kesenlerdir. Onlar acı bir cezayı haketmişlerdir.

 • 42:16ŞURA, 16

  Allah hakkında, O'nun çağrısına yanıt verildikten sonra tartışanların delilleri Rab'leri katında geçersizdir. Gazabı haketmişlerdir ve onlara çetin bir azap vardır

 • 42:26ŞURA, 26

  İnanıp erdemli davrananların çağrısına cevap verir ve onlara lütfunu arttırır. İnkarcılar ise çetin bir cezayı hak etmiştir.

 • 45:9CASİYE, 9

  Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır.

 • 45:10CASİYE, 10

  Onları cehennem beklemektedir. Ne işledikleri şeyler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar onu kurtarabilir. Onlar, acı bir azabı haketmişlerdir.

 • 46:17AHKAF, 17

  Öte yanda bir başkası var ki anne babasına, "Öf size, benden önce nice kuşaklar geçmiş olmasına rağmen benim diriltileceğimi mi iddia ediyorsunuz?" O ikisi ise Allah'a sığınarak: "Yazık sana; lütfen inan. Allah'ın sözü gerçektir." Bunun üzerine o, "Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değil," der.

 • 46:18AHKAF, 18

  Bu gibiler, gelip geçmiş cin ve insan toplumları arasında azap sözünü haketmiş kimselerdir. Onlar kaybedenlerdir.

 • 47:8MUHAMMED, 8

  İnkar edenler ise yıkımı haketmişlerdir; onların işlerini boşa çıkarmıştır.

 • 58:16MÜCADELE, 16

  Yeminlerini kalkan edinerek Allah'ın yolundan saptırdılar. Onlar alçaltıcı bir azabı haketmişlerdir.

 • 67:6MÜLK, 6

  Rab'lerini inkar edenler cehennem cezasını hak etmişlerdir. Ne kötü bir duraktır.

 • 85:10BURUC, 10

  İnanan erkeklere ve kadınlara zulüm ve işkencede bulunan ve daha sonra tevbe etmeyenler cehennem azabını haketmişlerdir. Onlar için yakıcı bir azap vardır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?