Seni çeşitli testlerden geçirmiştik:

 • 18:60KEHF, 60

  Musa, genç yoldaşına, "Yıllarca yürümeyi gerektirse de iki denizin birleştiği yere varmadan dinlenmeyeceğim," demişti.

 • 18:61KEHF, 61

  İki denizin birleştiği yere vardıklarında, balıklarını unuttular. Sinsice kayıp denizin yolunu tuttu.

 • 18:62KEHF, 62

  Orayı geçtiklerinde, genç yoldaşına, "Yemeğimizi getir. Bu yolculuğumuz bizi gerçekten yordu," dedi.

 • 18:63KEHF, 63

  Dedi ki: "Bak gördün mü, o kayalığa vardığımızda balığı unuttum. Onu bana şeytan unutturdu ve böylece denizde yolunu tutup gitti. Ne kadar da ilginç!"

 • 18:64KEHF, 64

  (Musa:) "İşte aradığımız yer orası idi," dedi ve böylece izleri üzerinde geri döndüler.

 • 18:65KEHF, 65

  Katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve bilgimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular.

 • 18:66KEHF, 66

  Musa ona, "Sana öğretilenden, aydınlatıcı prensipleri bana öğretmen için seni izleyebilir miyim," deyince,

 • 18:67KEHF, 67

  "Sen benimle birlikte olmaya dayanamazsın," dedi,

 • 18:68KEHF, 68

  "Bilmediğin bir şeye nasıl dayanabilirsin?"

 • 18:69KEHF, 69

  Dedi: "Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın; sana hiç bir işte karşı gelmeyeceğim."

 • 18:70KEHF, 70

  Dedi: "Bana uyacaksan, ben sana anlatmadıkça bana hiç bir şey hakkında soru sorma."

 • 18:71KEHF, 71

  Böylece yürüdüler. Nihayet gemiye bindiklerinde, onda delik açtı. "Halkını boğmak için mi gemide delik açtın? Gerçekten müthiş bir iş yaptın," dedi.

 • 18:72KEHF, 72

  "Bana dayanamıyacağını sana söylememiş miydim," diye karşılık verdi.

 • 18:73KEHF, 73

  "Unuttuğum şeyden dolayı beni kınama; bu işimde bana güçlük çıkarma," dedi.

 • 18:74KEHF, 74

  Böylece yürüdüler. Nihayet bir delikanlıya rastladıklarında onu hemen öldürdü. "Kimseye kıymamış suçsuz bir kimseyi niçin öldürdün? Sen, çok kötü bir iş yaptın," dedi

 • 18:75KEHF, 75

  "Bana dayanamıyacağını sana söylememiş miydim," diye tekrarladı.

 • 18:76KEHF, 76

  "Sana daha başka bir şey sorarsam o zaman artık benimle arkadaş olma. Benden yeterli özür dinledin," dedi.

 • 18:77KEHF, 77

  Böylece yürüdüler. Nihayet bir köy halkına rastladılar ve halkından yiyecek istediler. Fakat onları misafir kabul etmeyi reddettiler. Derken orada yıkılmak isteyen bir duvar buldular, hemen onu doğrultuverdi. "Dileseydin, o işten dolayı bir ücret alabilirdin," dedi.

 • 18:78KEHF, 78

  Dedi ki: "İşte bu, benim seninle olan beraberliğimin sonudur. Dayanamadığın şeylerin açıklamasını ise sana bildireceğim."

 • 18:79KEHF, 79

  "Gemi, denizde çalışan yoksul (balıkçı)lara aitti. Gemiyi kusurlu yapmak istedim; zira peşlerinde, tüm gemileri zorla ele geçiren bir kral vardı."

 • 18:80KEHF, 80

  "Çocuğa gelince, ana babası iki inanan kişi idi. Taşkınlık ve nankörlük ile o ikisine yük olmasından endişelendik."

 • 18:81KEHF, 81

  "İstedik ki Rab'leri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve merhametli birini versin."

 • 18:82KEHF, 82

  "Duvar ise kentteki iki öksüze aitti. Duvarın altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da erdemli birisiydi. Rabbin diledi ki onlar büyüyüp tam güçlerine kavuştuktan sonra Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini ortaya çıkarsınlar. Bunları kendi irademle yapmadım. İşte bunlar, dayanamadığın şeylerin açıklamasıdır."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?