Yecuc ve Mecuc'un önü açıldığı zaman: Kasıt ne?

 • 18:83KEHF, 83

  Sana, iki nesil kadar yönetime sahip olan kişiden sorarlar. De ki, "Size ondan bir öğüt ve hatırlatma aktaracağım."

 • 18:84KEHF, 84

  Biz ona yeryüzünde yönetim gücünü ve her türlü imkanı verdik

 • 18:85KEHF, 85

  Nitekim, o bir yol izledi

 • 18:86KEHF, 86

  Uzak batıya varınca güneşi büyük bir okyanusta batar buldu ve orada bir topluluk ile karşılaştı. "Ey İki Nesil Sahibi, dilersen onları cezalandır, dilersen onlara iyi davran," dedik.

 • 18:87KEHF, 87

  Dedi ki, "Kim haksızlık ederse onu cezalandıracağız, Rabbine döndürülünce de onu görülmemiş bir cezaya çarpacaktır."

 • 18:88KEHF, 88

  "İnanıp erdemli davranana gelince, ona güzel bir ödül vardır. Ona kolaylık göstereceğiz."

 • 18:89KEHF, 89

  Sonra bir yol tuttu.

 • 18:90KEHF, 90

  Uzak doğuya varınca, güneşi, kendilerini güneşten koruyacak herhangi bir şeye sahip olmayan bir topluluk üzerine doğar buldu.

 • 18:91KEHF, 91

  İşte böyle... Onun her bulduğunu tamamıyla biliyorduk.

 • 18:92KEHF, 92

  Sonra yine bir yol tuttu.

 • 18:93KEHF, 93

  İki seddin arasına varınca, ötesinde, nerdeyse söz anlamayan bir topluluk buldu

 • 18:94KEHF, 94

  Dediler ki, "Ey İki Nesle Sahip Olan (Zül Karneyn), Yecuc ve Mecuc yeryüzünde kötülük işliyorlar. Bizimle onların arasında bir engel koyman için sana bir vergi ödeyebilir miyiz?"

 • 18:95KEHF, 95

  Dedi ki, "Rabbimin bana verdikleri daha iyidir. Bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına bir duvar kurayım."

 • 18:96KEHF, 96

  "Bana demir kütleleri getirin." Her iki barikatın arasını doldurunca, "Üfleyin!," dedi. Onu bir ateş haline sokunca da, "Getirin, üstüne erimiş bakır dökeyim," dedi.

 • 18:97KEHF, 97

  Artık onu ne aşabildiler, ne de delebildiler.

 • 18:98KEHF, 98

  "Bu, Rabbimden bir rahmettir," dedi. "Rabbimin belirlediği an gelince onu paramparça eder. Rabbimin sözü gerçektir."

 • 18:99KEHF, 99

  O gün onları bırakırız. Dalgalar halinde birbirlerine girerler. Boruya üflenir; hepsini bir araya toplarız.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?