"Cinleri, Kuran'ı dinlemek üzere sana yöneltmiştik": İlişkili

 • 72:1CİN, 1

  De ki, "Bana vahyedildiğine göre, cinlerden bir grup dinlediler ve şöyle dediler:" "Biz ilginç bir Kuran işittik."

 • 72:2CİN, 2

  "O doğruya iletiyor ve biz ona inandık; bundan böyle Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız."

 • 72:3CİN, 3

  "Rabbimiz çok yücedir. O ne bir eş ne de bir çocuk edinmemiştir. "

 • 72:4CİN, 4

  "Allah hakkında saçma şeyler söyleyip duran bizim o beyinsizdi."

 • 72:5CİN, 5

  "İnsanların ve cinlerin Allah'a karşı yalan uyduramıyacaklarını sanmıştık."

 • 72:6CİN, 6

  "Ne var ki bazı insanlar, bazı cinlere sığınırlardı ve bu da onların azgınlıklarını arttırırdı."

 • 72:7CİN, 7

  "Onlar, tıpkı sizin sandığınız gibi, Allah'ın hiç bir kimseyi göndermeyeceğini sanıyorlardı."

 • 72:8CİN, 8

  "Biz göğe dokunduk ve onu güçlü bekçilerle ve ateş toplarıyla korunmuş bulduk."

 • 72:9CİN, 9

  "Biz orada casusluk için otururduk. Ancak şimdi her kim dinlemek isterse kendisini gözleyen bir ateş topu bulur."

 • 72:10CİN, 10

  "Yerdekiler için bir kötülük mü planlanmıştır, yoksa Rab'leri onlar için bir iyilik mi dilemiştir, bilmiyoruz."

 • 72:11CİN, 11

  "Aramızda erdemliler de var, bunun aşağısında olanlar da var; biz çeşitli tarikatlara(yollara) ayrıldık. "

 • 72:12CİN, 12

  "Biz, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamıyacağımızı, kaçmakla da O'nu atlatamıyacağımızı anladık."

 • 72:13CİN, 13

  "Biz, yol gösteren (Kuran)ı işitir işitmez ona inandık. Rabbine inanan hiçbir haksızlığa ve sıkıntıya uğramaz."

 • 72:14CİN, 14

  "Aramızdan müslümanlar da var uzlaşmacılar da vardır." Kim teslim olursa, işte gerçeği araştıranlar onlardır.

 • 72:15CİN, 15

  Uzlaşmacılara gelince, cehenneme odun olmuşlardır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?