Başıma kaktığın iyilik İsrailleri köleleştirmen yüzündendir:

 • 28:4KASAS, 4

  Firavun yeryüzünde despotça davrandı. Halkını sınıflara ayırıp onlardan bir grubu ezip sömürüyor, kızlarını yaşatıp oğullarını kesiyordu. O, bir bozguncu idi.

 • 28:5KASAS, 5

  Yeryüzünde güçsüzleştirilip ezilenlere lütfederek diledik ki onları önderler ve varisler yapalım.

 • 28:6KASAS, 6

  Ve onları yeryüzüne yerleştirelim, Firavun, Haman ve ordularına, korktukları şeyi gösterelim.

 • 28:7KASAS, 7

  Musa'nın annesine: "Onu emzir, ancak ne zaman onun can güvenliğinden endişelenirsen onu ırmağa at. Korkma, üzülme. Biz onu sana döndürecek ve onu elçilerden biri yapacağız," diye vahyettik.

 • 28:8KASAS, 8

  Nihayet Firavun'un ailesi, kendileri için bir düşman ve üzüntü kaynağı olacak o bebeği aldı. Firavun, Haman ve orduları suçlular idiler.

 • 28:9KASAS, 9

  Firavun'un karısı, "Gözümüz aydın olsun. Onu öldürme. Belki bize yararı dokunur, yahut onu evlat ediniriz." Hiç bir şeyden haberleri yoktu.

 • 28:10KASAS, 10

  Musa'nın annesinin gönlü bomboş sabahladı. İnanması için gönlünü pekiştirmeseydik, neredeyse durumu açığa vuracaktı

 • 28:11KASAS, 11

  Kızkardeşine, "Onu izle," dedi. O da kimse farketmeden uzaktan izledi.

 • 28:12KASAS, 12

  Önceden, onun süt annelerini kabul etmemesini sağladık. Nihayet (kızkardeşi), "Sizin için onun bakımını üstlenecek ve ona iyi davranacak bir aileyi göstereyim mi?" dedi.

 • 28:13KASAS, 13

  Böylece onu annesine döndürdük ki gözü aydınlansın, üzülmesin ve Allah'ın sözünün gerçek olduğunu bilsin. Ne var ki çokları bilmez.

 • 28:14KASAS, 14

  Erginlik çağına gelip olgunlaşınca ona bilgelik ve bilgi verdik. İyi davrananları böyle ödüllendiririz.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?