"Allah en güçlü olandır.": İlişkili

 • 2:228BAKARA, 228

  Boşanan kadınlar (başkasıyla evlenmeden önce) kendi kendilerine üç aybaşı beklemeli. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri uygun olmaz. Bu durumda (gebe olmaları halinde) kocaları barışmak isterlerse onları geri almağa daha fazla hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde eşit hakları vardır. (Gebelik durumunda) Erkeklerin onların üzerinde bir derecesi vardır. Allah Güçlüdür, Bilgedir.

 • 2:240BAKARA, 240

  Ölüp de geriye eşler bırakan erkekleriniz, eşlerinin evlerinden çıkarılmaksızın bir yıl boyunca geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Çıkarlarsa, kendileri için uygun olanı yapmalarından siz sorumlu değilsiniz. Allah Güçlüdür, Bilgedir.

 • 2:260BAKARA, 260

  İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster," demişti. "Yoksa inanmıyor musun," dedi. "Evet; ancak kalbimi güçlendirmesi için.," dedi. "Dört kuş al ve onları iyice incele (farklı özelliklerini tanı). Sonra her bir dağın üzerine onlardan bir parça yerleştir. Daha sonra onları çağır. Sana hemen gelecekler. Bilesin ki Allah Güçlüdür, Bilgedir ," dedi.

 • 3:62AL-İ İMRAN, 62

  İşte, söylentilerin gerçeği bu. Allah'tan başka hiçbir tanrı yoktur ve elbette Allah Güçlüdür, Bilgedir.

 • 3:126AL-İ İMRAN, 126

  Allah bunu sadece, kalbinizi yatıştıracak bir müjde olsun diye anlatıyor. Zafer, yalnızca Güçlü ve Bilge olan Allah katındandır.

 • 4:149NİSA, 149

  Bir iyiliği açığa vurur veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, Allah Affedendir, Güçlüdür.

 • 5:38MAİDE, 38

  Erkek hırsızın ve kadın hırsızın ellerini, yaptıklarına karşılık kesin. Bu Allah'ın öngördüğü bir caydırma yöntemidir. Allah Güçlüdür, Bilgedir.

 • 8:52ENFAL, 52

  Tıpkı Firavun'un yandaşlarının ve onlardan öncekilerin gidişi gibi... Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Günahlarından ötürü Allah da onları yakalayıp cezalandırdı. Allah Güçlüdür, cezası çetindir.

 • 11:66HUD, 66

  Emrimiz gelince, Salih'i ve beraberinde inanmış olanları bizden bir rahmet ile o günün rezilliğinden kurtardık. Rabbin, kuşkusuz Güçlü ve Üstündür.

 • 13:13RAD, 13

  Gök gürlemesi O'nu överek, melekler de O'nu saygıyla yüceltirler. O, yıldırımları gönderir ve dilediğini onlarla çarpar. Onlar hâlâ Allah hakkında tartışıyorlar. O, dayanılmaz güce sahiptir.

 • 14:1İBRAHİM, 1

  A.L.R. Bir kitaptır. Onu sana indirdik ki, halkı Rab'lerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarasın, O Güçlü ve Övgüye layık olanın yoluna. .

 • 14:4İBRAHİM, 4

  Biz her elçiyi ancak halkının diliyle göndeririz ki onlara bildirebilsin. Allah dileyeni/dilediğini saptırır, dileyeni/dilediğini de doğruya ulaştırır. O, Güçlüdür, Bilgedir.

 • 22:40HAC, 40

  Onlar ki yalnızca, "Rabbimiz Allah'tır," dedikleri için haksız yere ülkelerinden çıkarıldılar. Allah halkın bir kısmını bir kısmına karşı savunmasaydı içlerinde Allah'ın isminin çokça anıldığı manastırlar, kiliseler, sinagoglar ve mescidler yıkılırdı. Allah kendisine yardım edenlere elbette yardım edecektir. Allah Kuvvetlidir, Güçlüdür,

 • 22:74HAC, 74

  Onlar Allah'a gereken değeri vermediler. Allah elbette Güçlüdür, Üstündür.

 • 26:9ŞUARA, 9

  Kuşkusuz senin Rabbin Güçlüdür, Rahimdir.

 • 30:54RUM, 54

  Allah sizi zayıf olarak yarattı, zayıflıktan sonra size güç verdi, güçten sonra zayıflık ve ağarmış saçlar verdi. O dilediğini yaratır. O Bilendir, Güçlüdür.

 • 33:25AHZAB, 25

  Allah inkarcıları öfkeleriyle birlikte elleri boş olarak geri çevirdi. Allah böylece inananları savaştan esirgedi. Allah Güçlüdür, Üstündür.

 • 35:44FATIR, 44

  Kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmak için yeryüzünü dolaşmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Göklerde ve yerde hiç bir şey Allah'ı aciz bırakamaz. O, Bilendir, Güçlüdür.

 • 40:22MÜMİN, 22

  Çünkü, elçiler onlara apaçık delillerle gittiklerinde inkar ediyorlardı. Sonunda Allah onları yakaladı. O Güçlüdür, Cezalandırması şiddetlidir.

 • 41:15FUSSİLET, 15

  Ad'a gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve "Bizden daha güçlü kim var?" dediler. Kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu anlamadılar mı? Onlar ayet ve mucizelerimizi bilerek inkar ediyorlardı.

 • 42:19ŞURA, 19

  Allah kullarına lütfedendir. Dilediğini ve/veya dileyeni rızıklandırır. O Güçlüdür, Üstündür.

 • 51:58ZARİYAT, 58

  Kuşkusuz Rızık veren, Kuvvet sahibi ve Güçlü olan ancak Allah'tır.

 • 54:54KAMER, 54

  Erdemliler, cennetler (bahçeler) ve ırmaklar içindedir.

 • 54:55KAMER, 55

  Güçlü Kralın yanında onurlu makamlardadırlar.

 • 57:25HADİD, 25

  Elçilerimizi apaçık kanıtlarla gönderdik, onlarla birlikte kitabı ve yasayı indirdik ki halk adaleti gözetsin. Büyük bir kuvvete ve halk için yararlara sahip olan demiri de indirdik ki Allah kendisini ve elçisini inançla destekleyenleri ayırsın. Allah Güçlüdür, Üstündür.

 • 58:21MÜCADELE, 21

  Allah, "Ben ve benim elçilerim kazanacaklardır," diye yazmıştır. Allah Güçlüdür, Üstündür.

 • 59:23HAŞR, 23

  O Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Egemendir, Kutsaldır, Barıştır, Güvenilendir, Koruyandır, Üstündür, Güçlüdür, Uludur. Onların ortak koştuklarından Allah çok yücedir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?