Allah'ın Musa ile konuşması?

 • 2:253BAKARA, 253

  O elçilerin bazısına diğerlerinden daha fazla lütufta bulunduk. Örneğin, kimileriyle Allah konuştu, kimilerini de derecelerle yükseltti. Meryem oğlu İsa'ya apaçık deliller verdik ve onu Kutsal Ruh ile destekledik. Allah dileseydi, onların ardından gelenler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirleriyle kavga etmezlerdi. Fakat anlaşmazlığa düştüler. Kimisi inandı, kimisi inkar etti. Allah dileseydi birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat, Allah dilediğini yapar.

 • 4:164NİSA, 164

  Sana önceden anlattığımız elçilere ve anlatmadığımız elçilere de... Ve Allah Musa ile de kelimelerle konuşmuştu.

 • 7:144ARAF, 144

  Dedi ki: "Musa, mesajlarımla ve seninle konuşmamla seni halkın üzerine seçtim. Sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol."

 • 19:51MERYEM, 51

  Kitapta Musa'yı an. O kendini tümüyle adayan biriydi. Peygamber olan bir elçiydi.

 • 19:52MERYEM, 52

  Ona Tur dağının sağ tarafından seslendik. Konuşmak için onu yaklaştırdık.

 • 20:9TA-HA, 9

  Musa'nın haberi sana ulaştı mı?

 • 20:10TA-HA, 10

  Bir ateş görmüştü ve ailesine, "Burada durun, ben bir ateş gördüm. Olur ki size ondan bir kor getiririm, yahut ateşin yanında bir yol gösterici bulurum," demişti.

 • 20:11TA-HA, 11

  Oraya varınca, "Ey Musa!," diye seslenildi.

 • 20:12TA-HA, 12

  "Ben, evet Ben senin Rabbinim. Sandallarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadide, Tuva'dasın."

 • 20:13TA-HA, 13

  "Ben seni seçtim, öyleyse vahyolanı dinle."

 • 20:14TA-HA, 14

  "Ben, evet Ben Allah'ım; Benden başka tanrı yoktur. Bana kulluk et ve Beni anmak için namazı gözet."

 • 20:15TA-HA, 15

  Dünyanın sonu elbette gelecektir. Herkes yaptığının karşılığını görsün diye Ben nerdeyse onu gizleyeceğim.

 • 20:16TA-HA, 16

  Ona inanmayıp hevesine uyanlar seni ondan saptırmasın, sonra başüstü düşersin.

 • 20:17TA-HA, 17

  "şu elindeki nedir, Musa?"

 • 20:18TA-HA, 18

  "O, benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim ve bana daha başka yararları da dokunmaktadır," dedi.

 • 20:19TA-HA, 19

  "At onu Musa!," dedi.

 • 20:20TA-HA, 20

  Onu atınca, hareketli bir yılana dönüşüverdi.

 • 20:21TA-HA, 21

  Dedi, "Al onu, korkma. Onu ilk durumuna sokacağız."

 • 20:22TA-HA, 22

  "Bir başka delil olarak, elini koltuğunun altına koy; lekesiz bembeyaz olarak çıksın."

 • 20:23TA-HA, 23

  "Böylece sana en büyük mucizelerimizden bazılarını gösterelim."

 • 20:24TA-HA, 24

  "Firavun'a git, çünkü o azdı."

 • 27:7NEML, 7

  Hani Musa ailesine şöyle demişti: "Ben bir ateş gördüm, size ondan bir haber getireyim, yahut size bir meşale getireyim de ısınasınız.

 • 27:8NEML, 8

  Oraya varınca kendisine, "Ateşin içinde bulunan da, çevresinde olan da kutludur," diye seslenildi. Evrenlerin Rabbi olan Allah çok yücedir.

 • 27:9NEML, 9

  "Musa, bu Benim, Ben Üstün ve Bilge olan Allah'ım."

 • 27:10NEML, 10

  "Değneğini at." Onu küçük bir yılan gibi titreştiğini görünce, arkasına dönüp bakmadan kaçtı. "Musa, korkma; elçiler huzurumda korkmazlar."

 • 27:11NEML, 11

  "Ancak kim zulmederse, sonra günahlarını bırakıp iyilik yaparsa ona karşı ben Bağışlayıcıyım, Rahimim."

 • 27:12NEML, 12

  "Elini koynuna sok da; kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Firavun ve halkına göstereceğin dokuz mucizeden biridir. Onlar yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır."

 • 28:29KASAS, 29

  Musa, o süreyi bitirip ailesiyle birlikte yola çıkınca Tur'un yamacında bir ateş gördü ve ailesine, "Burada dur, ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir haber veya bir ateş koru getiririm de onunla ısınırsınız," dedi.

 • 28:30KASAS, 30

  Oraya varınca (yanan) ağacın bulunduğu kutsal bölgede, sağ yamacın kenarından kendisine seslenildi: "Musa, Ben evrenlerin Rabbi Allah'ım."

 • 28:31KASAS, 31

  "Değneğini at." Onu bir yılan gibi titreşir görünce, ardına bile bakmadan dönüp kaçtı. "Musa, dön, korkma, sen güvencedesin."

 • 28:32KASAS, 32

  "Elini koynuna sok, kusursuz bembeyaz çıksın. Korkudan açılan kanatlarını katlayıp indir. Bu ikisi, Firavun ve ileri gelen ekibine Rabbinden iki delildir. Onlar yoldan çıkan bir toplum olmuşlardır."

 • 28:46KASAS, 46

  (Musa'ya) Seslendiğimizde Tur'un yamacında da bulunmuyordun. Ancak, senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak (sana bilgi veriyoruz); belki öğüt alırlar.

 • 79:15NAZİAT, 15

  Sana Musa'nın tarihi ulaştı mı?

 • 79:16NAZİAT, 16

  Rabbi, kutsal Tuva vadisinde ona seslenmişti:

 • 79:17NAZİAT, 17

  "Firavun'a git; o azdı."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?