"Size gerçeği getirdik;çoğunuz gerçekten hoşlanmıyorsunuz.":

 • 10:82YUNUS, 82

  Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Suçlular hoşlanmasa da...

 • 17:41İSRA, 41

  Biz, öğüt almaları için Kuran'da açıkladık. Ne var ki bu, sadece onların nefretini arttırır

 • 17:45İSRA, 45

  Kuran okuduğun zaman, seninle ahirete inanmıyanlar arasına görülmez bir engel yerleştiririz

 • 17:46İSRA, 46

  Ve onu anlamalarını engellemek için kalplerine kabuklar, kulaklarına da ağırlık koyarız. Rabbini yalnızca Kuran'da andığın zaman nefretle geriye dönerler

 • 17:82İSRA, 82

  Kuran'ı, inananlar için bir şifa ve rahmet olarak indirdik. Zalimlerin ise ancak zararını arttırır

 • 25:60FURKAN, 60

  Onlara, "Rahman'a secde edin," dendiği zaman, "Rahman da neymiş? Senin bize karşı savunduğun şeye mi secde edeceğiz?" derler. Ve bu, ancak onların nefretini arttırır.

 • 35:42FATIR, 42

  Kendilerine bir uyarıcı gitse tüm topluluklardan daha doğru yolda olacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Kendilerine bir elçi gittiğinde, bu durum, onların ancak nefretini artırdı

 • 40:14MÜMİN, 14

  İnkarcılar hoşlanmasa da dini sadece Allah'a ait kılarak O'na kulluk edin.

 • 43:78ZÜHRUF, 78

  Size gerçeği getirdik; ancak çoğunuz gerçekten hoşlanmıyorsunuz.

 • 61:8SAFF, 8

  Allah'ın ışığını ağızlarıyla söndürmek isterler. İnkarcılar hoşlanmasa da Allah ışığını tamamlayacaktır.

 • 61:9SAFF, 9

  O, elçisini hidayet ve gerçek din ile gönderdi ki onu tüm dinlere üstün kılsın, ortak koşanlar hoşlanmasa da..

 • 71:5NUH, 5

  Dedi ki, "Rabbim, ben halkımı gece gündüz çağırdım."

 • 71:6NUH, 6

  "Ne var ki, çağrım onların kaçışını arttırmaktan başka şeye yaramadı."

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?