Allah'ın saptırdığını kimse yola getiremez:

 • 16:37NAHL, 37

  Doğruyu bulmaları için ne kadar uğraşsan da, Allah saptırdığını doğruya ulaştırmaz. Onların bir yardımcısı da olmaz.

 • 27:80NEML, 80

  Sen ölülere duyuramazsın, aynı şekilde arkalarını dönen sağırlara da çağrıyı duyuramazsın.

 • 27:81NEML, 81

  Körü de sapıklığından çıkarıp yola iletemezsin. Sen ancak, ayetlerimize inananlara duyurabilirsin; onlar (anlattığın gerçeği) kabul ederler.

 • 28:56KASAS, 56

  Sen sevdiğini doğruya iletemezsin. Dilediğini doğruya ileten sadece Allah'tır. Doğruya ulaşmayı hakedenleri en iyi bilen de O'dur.

 • 30:29RUM, 29

  Aslında, zalimler bilgisizce kendi kafalarına uydular. Allah'ın saptırdığını kim doğruya iletebilir? Onlara hiç kimse yardım etmez.

 • 30:52RUM, 52

  Sen ne ölülere işittirebilirsin, ne de arkalarını dönüp giden sağırlara çağrıyı duyurabilirsin.

 • 30:53RUM, 53

  Körü de sapıklığından kurtarıp yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin ki onlar hemen teslim olurlar.

 • 35:22FATIR, 22

  Ne de diriler ile ölüler birdir. Allah, kim/kimi dilerse ona işittirir. Sen mezarlarda bulunanlara işittiremezsin.

 • 40:33MÜMİN, 33

  "O gün arkanızı dönüp kaçacaksınız; ancak sizi Allah'tan koruyacak yoktur. Allah'ın saptırdığına yol gösteren bulunmaz."

 • 43:40ZÜHRUF, 40

  Sen mi sağıra işittireceksin, yahut körü ve apaçık bir sapıklıkta olanı yola getireceksin?

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?