Azapları kaldırılmaz:

  • 40:49MÜMİN, 49

    Ateştekiler, cehennemin gardiyanlarına, "Rabbinize yalvarın da bizden azabı hiç değilse bir gün hafifletsin," derler.

  • 40:50MÜMİN, 50

    Onlar da derler ki, "Elçileriniz size apaçık delillerle gelmemiş miydi?" "Evet" derler. Bunun üzerine onlar, "Öyleyse kendiniz yalvarın. Ne var ki inkarcıların yalvarması sonuç vermez."

  • 43:77ZÜHRUF, 77

    "Ey Malik, artık Rabbin bizim işimizi bitirsin," diye seslenirler. O da, "Siz böyle kalacaksınız," der.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?