Allah yanlışı siler ve sözleriyle gerçeği yerleştirir:

 • 10:82YUNUS, 82

  Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirir. Suçlular hoşlanmasa da...

 • 13:17RAD, 17

  Gökten bir su indirir, dereler onunla dolar taşar ve sel bol köpük yüklenir. Aynı şekilde, mücevherat yahut eşya yapmak için erittikleri maddelerden de benzer bir köpük elde ederler. Allah gerçeği ve batılı böyle bir örnekle tanıtır. Köpük, kaybolupgider; ancak insanlara yarar veren ise yerde kalır. İşte Allah örnekleri böyle verir.

 • 17:81İSRA, 81

  Ve şunu bildir ki: "Gerçek gelmiş, yanlış ise ortadan kalkmıştır. Zaten yanlış, yok olmağa mahkumdur."

 • 21:18ENBİYA, 18

  Hayır, biz gerçeği batılın üstüne atarız da onu tepeler ve yok eder. Yakıştırdıklarınızdan ötürü vay halinize.

 • 22:52HAC, 52

  Senden önce, arzularına şeytanın karışmadığı hiç bir elçi ve hiç bir peygamberi göndermedik. Allah şeytanın attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Allah Bilendir, Bilgedir.

 • 34:48SEBE, 48

  De ki, "Benim Rabbim gerçeği etkili kılar. O tüm gizemleri Bilendir."

 • 42:24ŞURA, 24

  Onlar, "O Allah hakkında yalan mı uydurdu." mu diyorlar? Allah dilese senin kalbini mühürler. Allah yanlışı siler ve sözleriyle gerçeği yerleştirir. O en gizli düşünceleri bilir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?