Karanlığı ve ışığı var eden Allah:

  • 10:5YUNUS, 5

    O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da bir ışık yaptı. Yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona evreler düzenleyip belirledi. Allah bunları ancak bir gerçek için yaratmıştır. Bilen bir topluma ayetleri böyle açıklar.

  • 28:71KASAS, 71

    De ki, "Allah geceyi diriliş gününe kadar üzerinize sürekli kılsaydı ne dersiniz? Allah'tan başka hangi Tanrı size bir ışık getirebilir? İşitmiyor musunuz?"

  • 36:37YA-SİN, 37

    Gece de onlar için bir ayettir: Ondan gündüzü soyarız da onlar karanlıkta kalırlar.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?