"Yaratılışı başlatır ve sonra tekrarlar": Kasıt ne?

 • 10:4YUNUS, 4

  Hepinizin dönüşü O'nadır. Bu, Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O, yaratılışı başlatır ve sonra tekrarlar; böylece inanıp erdemli işler yapanları adaletle ödüllendirir. Kafirlere ise, inkarlarından ötürü sıcak bir içecek ve acı bir azap vardır.

 • 10:34YUNUS, 34

  De ki, "Ortaklarınızdan hangisi yaratmayı başlatıp tekrarlayabilir?" De ki: "Allah yaratmayı başlatır ve onu tekrarlar. Nasıl da çevriliyorsunuz?"

 • 21:104ENBİYA, 104

  O gün göğü dosyaları dürer gibi katlar ve yaratılışın ilk durumunu nasıl başlatmışsak ona çeviririz.

 • 27:64NEML, 64

  Yaratılışı başlatan ve sonra onu tekrarlayan kimdir? Sizi gökten ve yerden rızıklandıran kimdir? Allah ile birlikte bir başka tanrı mı? De ki, "Doğru sözlüler iseniz delilinizi getirin."

 • 29:19ANKEBUT, 19

  Allah'ın yaratılışı nasıl başlatıp, nasıl tekrarladığını görmediler mi? Bu, elbette Allah için kolaydır.

 • 29:20ANKEBUT, 20

  De ki, "Yeryüzünü dolaşın ve yaratılışın nasıl başladığını görün." Sonra, yine Allah (ahiretteki) son yaratılışı başlatacaktır. Allah'ın her şeye gücü yeter.

 • 30:11RUM, 11

  Yaratılışı başlatan, sonra onu tekrarlayan Allah'tır. Ve sonunda siz O'na döndürüleceksiniz.

 • 30:27RUM, 27

  Yaratılışı başlatıp tekrarlayan da O'dur; bu O'na çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnek O'na aittir. O Üstündür, Bilgedir.

 • 85:13BURUC, 13

  Başlatan ve tekrarlayan O'dur.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?