İbrahim'in halkı Allah'tan başka nelere tapıyordu?

 • 19:41MERYEM, 41

  Kitapta İbrahim'i an; peygamber olan bir doğrucu idi.

 • 19:42MERYEM, 42

  Babasına, "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir yararı dokunmayan şeylere niye tapıyorsun," demişti.

 • 19:43MERYEM, 43

  "Babacığım, bana, sana gelmeyen bir bilgi geldi. Beni izle de seni düzgün yola ileteyim."

 • 19:44MERYEM, 44

  "Babacığım, şeytana tapma. şeytan, Rahman'a karşı çıkmıştır."

 • 19:45MERYEM, 45

  "Babacığım, Rahman tarafından bir cezaya çarpılman ve şeytana dost olmandan korkuyorum."

 • 19:46MERYEM, 46

  (Babası:) "Sen benim tanrılarıma yüz mü çeviriyorsun İbrahim? Buna son vermezsen seni taşlarım. Benden uzaklaş!," dedi.

 • 19:47MERYEM, 47

  "Sana selam (barış) olsun," dedi, "Senin bağışlanman için Rabbim'e yalvaracağım; O, bana karşı çok merhametlidir."

 • 19:48MERYEM, 48

  "Sizden ve Allah dışında yalvardıklarınızdan ayrılıyorum. Ben Rabbime yalvarıyorum. Umarım ki Rabbime yalvarmakla bahtsız olmam."

 • 19:49MERYEM, 49

  Onları ve Allah dışında taptıklarını terkedinec ona (İbrahim'e) İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini peygamber yaptık.

 • 19:50MERYEM, 50

  Onlara rahmetimizden verdik. Onlara, doğru ve onurlu bir dil bağışladık.

 • 21:51ENBİYA, 51

  Biz daha önce de İbrahim'e anlama ve kavrama yeteneğini bağışlamıştık. Biz onu çok iyi biliyorduk.

 • 21:52ENBİYA, 52

  Babasına ve halkına, "Kendinizi adadığınız bu heykeller de neyin nesidir," dedi.

 • 21:53ENBİYA, 53

  "Atalarımızı onlara tapar bulduk," dediler.

 • 21:54ENBİYA, 54

  "Doğrusu, siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içine düşmüşsünüz," deyince,

 • 21:55ENBİYA, 55

  "Bize gerçeği mi getirdin, yoksa oyun mu oynuyorsun," dediler.

 • 21:56ENBİYA, 56

  Dedi ki, "Aslında sizin Rabbiniz (Sahibiniz) göklerin ve yerin Rabbidir; onları ayırarak yaratmıştır. Ben buna tanıklık edenlerdenim."

 • 21:57ENBİYA, 57

  "Allah'a and içerim ki, siz gider gitmez, ardınızdan heykellerinize karşı bir plan uygulayacağım."

 • 21:58ENBİYA, 58

  Hepsini param parça etti; ancak belki ona danışırlar diye en büyüklerine dokunmadı.

 • 21:59ENBİYA, 59

  "Her kim Tanrılarımıza bunu yaptıysa gerçek bir zalimdir!," dediler.

 • 21:60ENBİYA, 60

  "Onları diline dolayan bir delikanlı işittik, kendisine İbrahim deniliyormuş,"

 • 21:61ENBİYA, 61

  "Onu kamunun huzuruna çıkarın ki tanık olsunlar," dediler.

 • 21:62ENBİYA, 62

  Bunu ilâhlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim? dediler.

 • 21:63ENBİYA, 63

  "Hayır, o işi işte şu büyükleri yaptı. Onlara sorun, eğer konuşurlarsa!," dedi.

 • 21:64ENBİYA, 64

  Kendi vicdanlarına dönüp, kendi kendilerine şunu söylediler: "Gerçekten sizler haksızsınız."

 • 21:65ENBİYA, 65

  Sonra tekrar eski kafalarına döndüler: "Bunların konuşamadığını sen gayet iyi bilirsin!"

 • 21:66ENBİYA, 66

  "Allah'ın yanında Size hiç bir yararı ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz," dedi.

 • 21:67ENBİYA, 67

  "Yuh size ve Allah'ın yanında taptıklarınıza. Aklınızı kullanmaz mısınız?"

 • 21:68ENBİYA, 68

  "Bir şey yapacaksanız onu yakın da tanrılarınızı destekleyin," dediler.

 • 21:69ENBİYA, 69

  "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve güvenilir ol," dedik.

 • 21:70ENBİYA, 70

  Böylece onun için bir plan uygulamak istediler de biz onları başarısızlığa mahkum ettik.

 • 21:71ENBİYA, 71

  Onu ve Lut'u, tüm insanlar için kutsal kıldığımız topraklara ulaştırıp kurtardık.

 • 21:72ENBİYA, 72

  Ona (ibrahim'e) ödül olarak İshak'ı ve Yakub'u verdik. Hepsini erdemli kıldık

 • 21:73ENBİYA, 73

  Biz onları, emrimize göre yol gösteren önderler kıldık. Onlara iyi işlerin nasıl yapılacağını, namazın nasıl gözetileceğini ve zekatın nasıl verileceğini vahyettik. Onlar bize kulluk edenlerdi.

 • 29:16ANKEBUT, 16

  İbrahimi de... Halkına demişti ki, "Allah'a kulluk edin ve O'nu saygıyla dinleyin. Bilirseniz, bu sizin için daha iyidir."

 • 29:17ANKEBUT, 17

  "Yalan uydurup Allah'tan başka putlara tapıyorsunuz. Allah'ın dışında taptıklarınız size hiç bir rızık veremez. Öyleyse rızkınızı sadece Allah'ın yanında arayın, O'na kulluk edin ve O'na şükredin; dönüşünüz O'nadır."

 • 29:24ANKEBUT, 24

  Halkının karşılığı, "Onu öldürün, yahut yakın,"demelerinden başka bir şey olmadı. Ancak Allah onu ateşten kurtardı. İnanan bir toplum için bunda dersler vardır.

 • 29:25ANKEBUT, 25

  Dedi ki, "Sizin Allah'ın yanında putlara tapmanız, sadece dünya hayatında aranızdaki dostluğu korumak amacıyladır. Fakat sonra, diriliş gününde birbirinizi inkar edersiniz, birbirinizi lanetlersiniz. Varacağınız yer ateştir ve orada yardımcı bulamazsınız."

 • 29:26ANKEBUT, 26

  Bunun üzerine ona Lut inandı ve, "Ben Rabbime göç ediyorum. Kuşkusuz O Üstündür, Bilgedir,"dedi.

 • 29:27ANKEBUT, 27

  O'na (İbrahim'e) İshak ve Yakub'u bağışladık. Soyuna peygamberlik ve kitap verdik. Ödülünü bu dünyada verdik ve ahirette de erdemlilerle birlikte olacaktır.

 • 37:83SAFFAT, 83

  İbrahim onun bir kolundan idi.

 • 37:84SAFFAT, 84

  Rabbine tertemiz bir kalp ile gelmişti.

 • 37:85SAFFAT, 85

  Babasına ve halkına, "Neye tapıyorsunuz?" demişti.

 • 37:86SAFFAT, 86

  "Allah'ın dışında, uyduruk tanrılar mı istiyorsunuz?"

 • 37:88SAFFAT, 88

  Yıldızlara bir göz attı.

 • 37:89SAFFAT, 89

  "Bıktım, yoruldum artık," dedi.

 • 37:90SAFFAT, 90

  Onlar da onu bırakıp gittiler.

 • 37:91SAFFAT, 91

  Sonra, tanrılarına yöneldi ve "Yemez misiniz?" dedi.

 • 37:92SAFFAT, 92

  "Neyiniz var, neden konuşmuyorsunuz?"

 • 37:93SAFFAT, 93

  Ve üzerlerine yürüyüp tüm gücüyle vurdu.

 • 37:94SAFFAT, 94

  Hemen ona doğru koşuştular

 • 37:95SAFFAT, 95

  Dedi ki, "Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?".

 • 37:96SAFFAT, 96

  "Allah, sizi de ve yaptığınız şeyleri de yaratandır."

 • 37:97SAFFAT, 97

  Dediler ki, "Onun için bir yapı kurun ve onu ateşe atın."

 • 37:98SAFFAT, 98

  Onun için bir plan düşündüler, fakat biz onları altettik.

 • 37:99SAFFAT, 99

  Dedi ki, "Ben Rabbime gidiyorum; O bana yol gösterir."

 • 37:100SAFFAT, 100

  "Rabbim, bana erdemli birini bağışla."

 • 37:101SAFFAT, 101

  Biz de ona (ibrahim'e) yumuşak huylu bir erkek çocuk bağışladık.

 • 37:102SAFFAT, 102

  Onunla birlikte çalışma çağına varınca, "Oğlum," dedi, "Rüyamda seni boğazlamam gerektiğini görüyorum. Ne düşünüyorsun?" "Babacığım," dedi, "Sana emredileni uygula. Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın."

 • 37:103SAFFAT, 103

  Böylece ikisi de teslim oldu ve onu alnı üzerine yıktı.

 • 37:104SAFFAT, 104

  Kendisine, "İbrahim!" diye seslendik,

 • 37:105SAFFAT, 105

  "Sen rüyanı uyguladın." İyileri böyle ödüllendiririz.

 • 37:106SAFFAT, 106

  Gerçekten bu apaçık bir sınavdı.

 • 37:107SAFFAT, 107

  Ve biz ona fidye olarak büyük bir kurban verdik.

 • 37:108SAFFAT, 108

  Sonrakiler için onun tarihini koruduk.

 • 37:109SAFFAT, 109

  İbrahim'e selam olsun.

 • 37:110SAFFAT, 110

  Biz iyi davrananları böyle ödüllendiririz.

 • 37:111SAFFAT, 111

  O, bizim inanan kullarımızdandı.

 • 37:113SAFFAT, 113

  Ona da İshak'a da lütufta bulunduk. Kuşkusuz, ikisinin de soyundan hem iyi davrananlar var, hem kendisine zulmedenler.

 • 43:26ZÜHRUF, 26

  İbrahim, babasına ve halkına demişti ki, "Sizin taptıklarınızdan uzağım."

 • 43:27ZÜHRUF, 27

  "Beni Yaratan bana doğru yolu gösterecektir."

 • 43:28ZÜHRUF, 28

  Belki doğru yola dönerler diye onun ardından gelecekler için bunu ebedi bir ders kıldı.

 • 60:4MÜMTEHİNE, 4

  Sizin için İbrahim ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Onunla beraber olanlar, halklarına, "Biz, sizden ve sizin Allah'ın dışında taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. YALNIZ Allah'a inanıncaya kadar bizimle sizin aranızda ebediolarak düşmanlık ve nefret belirmiştir. Ne var ki, İbrahim'in babasına "Senin bağışlanman için dua edeceğim, fakat Allah'tan gelecek hiçbir şeye karşı seni koruyamam." biçimindeki sözü (bir hata olarak) bunun dışındaydı. "Rabbimiz, sana güvendik, sana yöneldik ve sonunda sana döneceğiz."

 • 60:5MÜMTEHİNE, 5

  "Rabbimiz, inkarcılar için bizi bir sınanma aracı kılma, bizi bağışla. Rabbimiz sen Üstünsün, Bilgesin."

 • 60:6MÜMTEHİNE, 6

  Allah'ı ve Ahiret Gününü arzu edenleriniz için onlarda güzel bir örnek vardır. Yüz çevirenlere gelince, Zengin ve Övgüye layık olan sadece Allah'tır

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?