Allah'ın öğretisi:

 • 2:185BAKARA, 185

  Ramazan, insanlara yol gösterici, apaçık bir öğreti ve yasa kitabı olan Kuran'ın indirildiği aydır. Kim o aya ulaşırsa oruç tutsun. Hasta veya yolcu olanlarınız, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde oruç tutar. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Böylece (oruç günlerinin) sayısını tamamlar, sizi doğruya ulaştıran Allah'ı yüceltip şükredersiniz.

 • 39:55ZÜMER, 55

  O azap beklemediğiniz anda sizi ansızın yakalamadan önce, Rabbiniz tarafından size indirilen en güzel öğretiye uyun.

 • 98:2BEYYİNE, 2

  Allah'ın bir elçisi kendilerine arınmış sahifeler okuyor.

 • 98:3BEYYİNE, 3

  Onda dosdoğru öğretiler vardır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?