Zina hakkında kur'an'ın hükmü:

 • 4:16NİSA, 16

  Sizden zina işleyen çifti cezalandırın. Tevbe edip düzelirlerse onlardan vazgeçin. Allah yönelişleri kabul edendir, Rahim'dir.

 • 4:25NİSA, 25

  Sizden özgür kadınlarla evlenmeye güç yetiremeyenler, inanmış yeminlerinizin/anlaşmalarınızın hak sahibi oldukları ile evlensinler. İnancınızı en iyi bilen Allah'tır. Birbirinize eşitsiniz. Sahiplerinin izniyle ve uygun şekilde mehirlerini ödeyerek onlarla nikahlanın. İffetli yaşasınlar, zina etmesinler ve gizli dostlar edinmesinler. Evlilik yoluyla özgürlüklerine kavuştuktan sonra zina yaparlarsa, kendilerine özgür kadınlara verilen cezanın yarısı uygulanmalı. Bu, günaha girmekten korkanlarınız içindir. Sabrederseniz sizin için daha iyi. Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 17:32İSRA, 32

  Zinaya yaklaşmayın; çünkü o büyük bir günah ve kötü bir davranıştır

 • 24:2NUR, 2

  Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüz celde vurunuz. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara olan acıma duygunuz Allah'ın yasasını uygulamakta size engel olmamalı. İnananlardan bir grup onların cezalandırılma işlemine tanık olsun.

 • 24:3NUR, 3

  Zina eden bir erkek, eninde sonunda, zina eden veya müşrik bir kadınla evlenir; zina eden bir kadın da eninde sonunda, zina eden veya müşrik bir erkekle evlenir. Bu, inananlar için yasaktır.

 • 24:4NUR, 4

  Evli kadınları suçladıktan sonra dört tanık getiremiyenlere seksen celde vurunuz ve onların tanıklığını ebedi olarak kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir.

 • 24:5NUR, 5

  Bununla birlikte, bundan sonra tevbe edip kendilerini düzeltenler için Allah Bağışlayandır, Rahimdir.

 • 25:68FURKAN, 68

  Onlar, Allah ile birlikte başka tanrılar çağırmazlar; Allah'ın yasakladığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Bunları işleyen, günahların faturasını öder.

 • 65:1TALAK, 1

  Ey peygamber, kadınları boşadığınız zaman boşama sürelerini gözetin ve bu süreyi iyice hesaplayın. Rabbiniz olan Allah'ı dinleyin. Onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar (kötü davranarak onları buna zorlamayın). Ancak kanıtlanmış bir zinaişlemeleri bunun dışındadır. Allah'ın yasası budur. Kim Allah'ın yasasını çiğnerse kendisine zulmetmiş olur. Bilmezsin, belki Allah bundan sonra (olumlu) bir iş ortaya çıkarır.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?