Allah'ın ayetlerini hafife alıp, inkar edenlerin sonu:

 • 2:39BAKARA, 39

  "Ayetlerimizi yalanlayıp inkar edenler ise ateşe mahkumdur; orada sürekli kalacaklar."

 • 3:4AL-İ İMRAN, 4

  Bundan önce insanlara yol gösterici olarak... Yasalar kitabını indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere çetin bir azap vardır. Allah Üstündür, Öç Alandır.

 • 3:21AL-İ İMRAN, 21

  Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve halkın arasında adaleti savunanları öldürenlere acıklı bir azabı müjdele.

 • 5:10MAİDE, 10

  İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennem halkıdır.

 • 6:27EN'AM , 27

  Ateşin başında durduruldukları vakit onların "Keşke geri döndürülseydik de Rabbimizin ayetlerini (vahiy ve mucizelerini) inkar etmeseydik ve inananlardan olsaydık," dediklerini bir görsen!

 • 6:49EN'AM , 49

  Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıktıklarından ötürü onlara azap dokunacak.

 • 6:93EN'AM , 93

  Allah adına yalan uydurandan ve kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde, "Bana vahyediliyor," diyenden ve " Allah'ın indirdiği gibi ben de indireceğim," diyenden daha zalim kim olabilir! Can çekişmesi anında zalimleri bir görsen! Melekler, ellerini uzatmıştır: "Canınızı verin! Allah hakkında gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerini (vahyini ve mucizelerini) kibir ve gururla karşılamanızdan dolayı bugün utanç verici azapla cezalandırılacaksınız. "

 • 6:130EN'AM , 130

  Ey cinler ve insanlar topluluğu, size, ayetlerimi anlatan ve bu günle karşılaşmanız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmedi mi? "Kendimize karşı tanığız," dediler. Dünya hayatı onları aldattı ve inkarcı olduklarına dair kendi kendilerine karşı tanıklık ettiler.

 • 6:157EN'AM , 157

  Yahut, "Bize de kitap indirilseydi onlardan daha doğru yolda olurduk," da diyemezsiniz. Size Rabbinizden bir delil (beyyine), bir hidayet ve bir rahmet gelmiş bulunuyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.

 • 7:8ARAF, 8

  O gün tartı dosdoğrudur. Tartıları ağır gelenler başarmış olanlardır.

 • 7:9ARAF, 9

  Tartıları hafif gelenler ise ayetlerimize karşı haksız davranarak kişiliklerini yitirmiş olanlardır.

 • 7:35ARAF, 35

  Adem oğulları, size içinizden elçiler gelip size ayetlerimi bildirdikleri zaman dinleyip kendilerini düzeltenlere ne bir korku vardır ne de onlar üzülürler.

 • 7:36ARAF, 36

  Büyüklük taslayarak ayetlerimizi yalanlayanlar ise ateş halkıdır; orada ebedi kalıcıdırlar.

 • 7:37ARAF, 37

  Allah'a yalan iftira edenden veya ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Onların kitapta anlatılan payları kendilerine erişecektir. Elçilerimiz kendilerine gelip canlarını alırken: "Allah'ın dışında kulluk/hizmet ettikleriniz nerede," dediklerinde, "Bizi terk ettiler," derler. İnkarcı olduklarına dair kendi aleyhlerinde tanıklık ederler.

 • 7:40ARAF, 40

  Ayetlerimizi inkar edenlere ve onlara karşı büyüklük taslayanlara göğün kapısı açılmaz ve deve iğne deliğinden geçmedikçe de cennete girmezler. Suçluları böyle cezalandırırız.

 • 7:41ARAF, 41

  Onlar için cehennemden bir yatak ve üstlerinde de bir örtü vardır. Zalimleri işte böyle cezalandırırız.

 • 7:50ARAF, 50

  Ateş halkı, cennet halkına seslendi: "Suyunuzdan, yahut Allah'ın size verdiği bazı nimetlerden üstümüze akıtın." Onlar da dediler ki: "Allah bu ikisini kafirlere haram kılmıştır."

 • 7:51ARAF, 51

  Onlar dinlerini hafife aldılar ve dünya hayatı kendilerini aldattı. Bugünleriyle karşılaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi reddettikleri için bugün biz de onları unuturuz!

 • 7:146ARAF, 146

  Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri mucizelerimden çevireceğim. Her türlü mucizeyi de görseler inanmazlar. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama azgınlık yolunu görseler onu yol edinirler. Zira onlar ayetlerimizi yalanladılar ve aldırış etmediler.

 • 7:147ARAF, 147

  Ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını inkar edenlerin yaptıkları boşunadır. Yaptıklarının karşılığını almayacaklar mı?

 • 10:7YUNUS, 7

  Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, dünya hayatını sevip ona bağlananlar ve ayetlerimizden gafil olanlar…

 • 10:8YUNUS, 8

  İşte onların yeri, kazandıklarından ötürü ateştir.

 • 10:95YUNUS, 95

  Sakın, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. Yoksa kaybedenlerden olursun.

 • 16:104NAHL, 104

  Allah'ın ayetlerine inanmıyanları Allah doğru yola iletmez; onlar için acı bir azap vardır.

 • 17:97İSRA, 97

  Allah kime yol gösterirse o kişi doğruyu bulmuştur. Kimi de saptırırsa onlar için O'ndan başka bir koruyucu da bulamazsın. Diriliş günü de onları kör, dilsiz ve sağır olarak yaka paça toplarız. Cehennemdir yerleri. Soğudukça alevlerini arttırırız.

 • 17:98İSRA, 98

  Ayetlerimizi yalanladıkları, "Kemik ve ufalanmış toprak olduktan sonra biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz," dedikleri için cezaları budur

 • 18:103KEHF, 103

  De ki, "İş yapanların en kötüsünün kim olduğunu size bildireyim mi?"

 • 18:104KEHF, 104

  "Onlar, iyi iş yaptıklarını zannettikleri halde dünyadaki çabaları boşa çıkanlardır."

 • 18:105KEHF, 105

  Onlar, Rab'lerinin ayetlerini ve O'nunla karşılaşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa çıkar ve diriliş gününde de onlar için bir değer biçmeyiz.

 • 19:77MERYEM, 77

  Ayetlerimizi reddeden ve, "Bana mal ve çocuk verilecek!," diyeni gördün mü?

 • 19:78MERYEM, 78

  Geleceğin bilgisine mi sahip oldu? Yoksa Rahman'dan bir söz mü aldı?

 • 19:79MERYEM, 79

  Hayır. Söylediklerini kaydedeceğiz ve cezasını arttıracağız.

 • 22:51HAC, 51

  Ayetlerimize karşı mücadele edenler ise cehennemin halkı olmayı hak etmişlerdir.

 • 22:57HAC, 57

  Ayetlerimizi yalanlayıp inkar edenler ise küçük düşürücü bir cezayı hak ederler.

 • 22:72HAC, 72

  Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğunda, inkarcıların yüzünde inkarcılığı okursun. Kendilerine ayetlerimizi okuyanların üzerine neredeyse saldıracaklardır. De ki, "Bundan daha kötüsünü size bildireyim mi? Ateş! Allah onu kafirlere vadetmiştir. Ne kötü bir sonuçtur!"

 • 23:63MÜMİNUN, 63

  Zihinleri bundan (mesajdan) gafil olup buna aykırı işlerde çalışıp durmaktadırlar.

 • 23:64MÜMİNUN, 64

  Varlıklılarını cezaya çarptığımızda, yakınmaya başlarlar.

 • 23:65MÜMİNUN, 65

  Yakınmayın; bu gün tarafımızdan hiç bir yardım görmezsiniz.

 • 23:66MÜMİNUN, 66

  Size ayetlerim okunuyordu da ardınıza dönüyordunuz.

 • 23:67MÜMİNUN, 67

  Ona karşı büyüklük taslıyordunuz, saçmalayarak geceliyordunuz.

 • 23:103MÜMİNUN, 103

  Tartıları hafif gelenler ise, kendilerini zarara soktukları için cehennemde ebedi kalacak olanlardır.

 • 23:104MÜMİNUN, 104

  Onlar orada perişan durumda iken, ateş de yüzlerini yalayacaktır.

 • 23:105MÜMİNUN, 105

  Ayetlerim size okunmuyor muydu ve siz de onları yalanlamıyor muydunuz?

 • 23:106MÜMİNUN, 106

  "Rabbimiz," diyecekler, "Bizi talihsizliğimiz yendi; biz sapıtan bir toplum olduk."

 • 23:107MÜMİNUN, 107

  "Rabbimiz, bizi buradan çikar. Eger (eski durumumuza) dönersek artik biz gerçekten zalimleriz."

 • 23:108MÜMİNUN, 108

  Diyecek ki, "Sinin orada, benimle konuşmayın."

 • 23:109MÜMİNUN, 109

  Kullarımdan bir grup, "Rabbimiz, inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en merhametlisisin." derdi.

 • 23:110MÜMİNUN, 110

  "Sizse onları alaya aldınız ve onlar yüzünden beni anmayı unuttunuz. Onlara gülüp duruyordunuz."

 • 23:111MÜMİNUN, 111

  "Bugün ben, onlara sabretmelerinin karşılığını verdim; kazananlar işte bunlardır."

 • 27:83NEML, 83

  Gün gelecek, her toplum içinde, ayetlerimizi ve mucizelerimizi yalanlayan kimseleri toplayıp süreceğiz.

 • 27:84NEML, 84

  Geldikleri zaman, "Ayet ve mucizelerimi bilginizle kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa yaptığınız neydi?" der.

 • 27:85NEML, 85

  Haksızlık ettikleri için verilen söz başlarına gelir ve artık konuşamazlar.

 • 30:16RUM, 16

  İnkar edip, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlar da azabın içine sokulurlar.

 • 32:22SECDE, 22

  Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Biz suçlulardan elbette öc alacağız.

 • 34:5SEBE, 5

  Ayetlerimiz ve mucizelerimize karşı meydan okuyup duranlar için acıklı ve korkunç bir ceza vardır.

 • 34:38SEBE, 38

  Ayetlerimizi etkisiz kılmak için uğraşanlar, onlar azapta kalacaklar.

 • 34:42SEBE, 42

  O gün biribirinize yarar ve zarar veremezsiniz. Zalimlere, "Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın," deriz.

 • 34:43SEBE, 43

  Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğunda, "Bu, kesinlikle, sizi atalarınızın kulluk/hizmet etme yolundan saptırmak isteyen bir adamdır." Dahası, "Bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değildir," dediler. İnkarcılar, kendilerine gelen gerçek için, "Besbelli, bu bir büyüdür," dediler.

 • 39:63ZÜMER, 63

  Göklerin ve yerin kararları O'na aittir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar asıl kaybedenlerdir

 • 39:71ZÜMER, 71

  İnkar edenler yığınlar halinde cehenneme götürülürler. Oraya vardıklarında onun kapıları açılır ve bekçileri onlara, "Size, Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bu gününüzle karşılaşacağınız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmemiş miydi?" derler. "Evet. Ancak 'ceza' sözü inkarcılar hakkında gerçekleşmiştir," diye karşılık verirler

 • 41:27FUSSİLET, 27

  İnkar edenlere şiddetli bir azabı tattıracağız ve yaptıklarının en kötüsüyle onlara karşılık vereceğiz.

 • 41:40FUSSİLET, 40

  Ayetlerimiz konusunda çarpıtmalar yapanlar bizden gizli kalmaz. Ateşe atılan mı, yoksa diriliş gününde güven içinde bize gelen mi daha iyidir? Dilediğiniz gibi davranın. O, yaptıklarınızı elbette Görendir.

 • 42:35ŞURA, 35

  Ayetlerimiz ve mucizelerimiz üzerinde tartışanlar kendilerinin kaçacak bir yeri olmadığını bilirler.

 • 45:6CASİYE, 6

  Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah'tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar?

 • 45:7CASİYE, 7

  Vay haline her uydurukçu günahkarın!

 • 45:8CASİYE, 8

  Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işittikten sonra, sanki onları hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayarak direniyor. Onu acı bir cezayla müjdele.

 • 45:9CASİYE, 9

  Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onu alaya alır.

 • 45:10CASİYE, 10

  Onları cehennem beklemektedir. Ne işledikleri şeyler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar onu kurtarabilir. Onlar, acı bir azabı haketmişlerdir.

 • 45:11CASİYE, 11

  Bu bir rehberdir. Rab'lerinin ayetlerini inkar edenler için iğrenç ve acı bir azap vardır.

 • 45:31CASİYE, 31

  İnkar edenlere gelince: "Ayetlerimiz size okunmuş ve siz de büyüklenip suçlu bir topluluk olmamış mıydınız?"

 • 45:32CASİYE, 32

  Kendilerine Allah'ın sözünün bir gerçek ve Saat'in kesinleşmesi kaçınılmaz bir olay olduğu söylendiğinde siz, "Saat'in ne olduğunu bilmeyiz! Biz sadece çeşitli sanılara sahibiz ve bu konuda kesin bir bilgi elde etmiş değiliz," derdiniz.

 • 45:33CASİYE, 33

  Yaptıkları kötülükler kendilerine görünecek ve alay etmekte oldukları şey onları kuşatıp avlayacaktır.

 • 45:34CASİYE, 34

  Ve onlara şöyle denir: "Bugünkü karşılaşmanızı unuttuğunuz için biz de bugün sizi unutuyoruz. Yeriniz ateştir ve sizin bir yardımcınız da olmayacaktır."

 • 45:35CASİYE, 35

  "Çünkü siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız ve dünya hayatı sizi kandırdı." Sonuç olarak, onlar oradan çıkamazlar ve özürleri de dinlenmez.

 • 58:5MÜCADELE, 5

  Allah'a ve elçisine karşı gelenler, kendilerinden öncekiler nasıl alçaltıldıysa öylece alçaltılacaklardır. Biz, apaçık ayetler indirmiş bulunuyoruz. İnkarcılar için utandırıcı bir azap vardır.

 • 64:10TEĞABÜN, 10

  İnkar edenler, ayetlerimizi ve mucizelerimizi yalanlayanlar ateşin halkıdır; orada ebedi kalıcıdırlar. Ne kötü bir varış noktasıdır!

 • 70:15MEARİC, 15

  Hayır, o alevli ateştir.

 • 70:16MEARİC, 16

  Yakmak için isteklidir...

 • 70:17MEARİC, 17

  Çağırır, sırtını dönüp gideni,

 • 92:14LEYL, 14

  Ben sizi alevli bir ateşe karşı uyardım.

 • 92:15LEYL, 15

  Oraya talihsiz olandan başkası girmez.

 • 92:16LEYL, 16

  O ki yalanladı ve sırtını döndü.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?