"Rabbin, halkı habersiz bir durumda helak etmez": Kasıt ne?

 • 28:59KASAS, 59

  Rabbin, toplumların merkezine, kendilerine ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe onları yok etmez. Biz, halkı zalim olmayan toplumları asla yok etmeyiz.

 • 4:165NİSA, 165

  Müjdeler ve uyarılar getiren elçiler... Ki tüm bu elçilerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri kalmasın. Allah Üstündür, Bilgedir.

 • 5:19MAİDE, 19

  Kitap halkı! Elçiler arasındaki bir boşluk döneminden sonra size elçimiz gelmiş bulunuyor ve size gerçekleri anlatıyor ki "Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi," demeyesiniz. Allah her şeye Gücü Yetendir.

 • 6:155EN'AM , 155

  Bu da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Öyleyse size merhamet edilmesi için ona uymalısınız, erdemli davranmalısınız.

 • 6:156EN'AM , 156

  Artık, "Bizden önceki iki gruba kitap verildi; biz ise onların öğretilerinden habersizdik," diyemezsiniz.

 • 10:13YUNUS, 13

  Sizden önceki nice nesilleri, zulmettikleri zaman yok etmişizdir. Elçileri kendilerine açık delillerle gitmişlerdi, ancak onlar inanmayı reddetmişlerdi. Suçlu toplumları böyle cezalandırırız.

 • 25:35FURKAN, 35

  Biz Musa'ya kitabı vermiş ve kardeşi Harun'u da kendisine yardımcı olarak atamıştık.

 • 25:36FURKAN, 36

  "Siz ikiniz, ayetlerimizi yalanlayan şu topluma gidin," dedik. Bunun ardından onları yakıp yok ettik.

 • 25:37FURKAN, 37

  Benzer şekilde, Nuh'un toplumu da elçileri yalanlayınca, halk için bir ders olsun diye onları boğduk. Zalimler için acı bir ceza hazırlamışızdır.

 • 25:38FURKAN, 38

  Ad, Semud, Res halkı ve bunların arasında bir çok nesilleri de...

 • 25:39FURKAN, 39

  Hepsine yeterli örnekler vermiştik, sonunda hepsini kırdık geçirdik

 • 26:208ŞUARA, 208

  Biz uyarıcıları olmayan hiç bir kenti yok etmedik.

 • 26:209ŞUARA, 209

  Bu bir uyarı ve mesajdır; çünkü biz haksızlık etmeyiz.

 • 46:27AHKAF, 27

  Çevrenizdeki nice kentleri de yok ettik. Dönerler diye onlara ayetleri açıklamıştık.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?