Diriliş günü ayet ve mucizeleri yalanlayanların durumu:

 • 39:71ZÜMER, 71

  İnkar edenler yığınlar halinde cehenneme götürülürler. Oraya vardıklarında onun kapıları açılır ve bekçileri onlara, "Size, Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bu gününüzle karşılaşacağınız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmemiş miydi?" derler. "Evet. Ancak 'ceza' sözü inkarcılar hakkında gerçekleşmiştir," diye karşılık verirler

 • 39:72ZÜMER, 72

  "Temelli kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların sonu ne de kötüymüş!" denir

 • 40:49MÜMİN, 49

  Ateştekiler, cehennemin gardiyanlarına, "Rabbinize yalvarın da bizden azabı hiç değilse bir gün hafifletsin," derler.

 • 40:50MÜMİN, 50

  Onlar da derler ki, "Elçileriniz size apaçık delillerle gelmemiş miydi?" "Evet" derler. Bunun üzerine onlar, "Öyleyse kendiniz yalvarın. Ne var ki inkarcıların yalvarması sonuç vermez."

 • 2:39BAKARA, 39

  "Ayetlerimizi yalanlayıp inkar edenler ise ateşe mahkumdur; orada sürekli kalacaklar."

 • 5:10MAİDE, 10

  İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennem halkıdır.

 • 5:86MAİDE, 86

  İnkar edip ayet ve mucizelerimizi yalanlayanlar ise cehennem halkı.

 • 6:49EN'AM , 49

  Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, yoldan çıktıklarından ötürü onlara azap dokunacak.

 • 6:157EN'AM , 157

  Yahut, "Bize de kitap indirilseydi onlardan daha doğru yolda olurduk," da diyemezsiniz. Size Rabbinizden bir delil (beyyine), bir hidayet ve bir rahmet gelmiş bulunuyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp ondan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.

 • 7:36ARAF, 36

  Büyüklük taslayarak ayetlerimizi yalanlayanlar ise ateş halkıdır; orada ebedi kalıcıdırlar.

 • 10:95YUNUS, 95

  Sakın, Allah'ın ayetlerini yalanlayanlardan olma. Yoksa kaybedenlerden olursun.

 • 17:97İSRA, 97

  Allah kime yol gösterirse o kişi doğruyu bulmuştur. Kimi de saptırırsa onlar için O'ndan başka bir koruyucu da bulamazsın. Diriliş günü de onları kör, dilsiz ve sağır olarak yaka paça toplarız. Cehennemdir yerleri. Soğudukça alevlerini arttırırız

 • 17:98İSRA, 98

  Ayetlerimizi yalanladıkları, "Kemik ve ufalanmış toprak olduktan sonra biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz," dedikleri için cezaları budur

 • 20:48TA-HA, 48

  " 'Bize vahyedildi: Yalanlayıp yüz çevirenler cezalandırılacaktır.' "

 • 22:57HAC, 57

  Ayetlerimizi yalanlayıp inkar edenler ise küçük düşürücü bir cezayı hakkederler.

 • 23:103MÜMİNUN, 103

  Tartilari hafif gelenler ise, kendilerini zarara soktuklari için cehennemde ebedi kalacak olanlardir.

 • 23:104MÜMİNUN, 104

  Onlar orada perisan durumda iken, ates de yüzlerini yalayacaktir.

 • 23:105MÜMİNUN, 105

  Ayetlerim size okunmuyor muydu ve siz de onlari yalanlamiyor muydunuz?

 • 27:83NEML, 83

  Gün gelecek, her toplum içinde, ayetlerimizi ve mucizelerimizi yalanlayan kimseleri toplayıp süreceğiz.

 • 27:84NEML, 84

  Geldikleri zaman, "Ayet ve mucizelerimi bilginizle kavramadığınız halde yalanladınız mı? Yoksa yaptığınız neydi?" der.

 • 27:85NEML, 85

  Haksızlık ettikleri için verilen söz başlarına gelir ve artık konuşamazlar.

 • 29:68ANKEBUT, 68

  Yalan uydurup Allah'a yakıştırandan ve kendisine gelen gerçeği yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu?

 • 30:16RUM, 16

  İnkar edip, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlar da azabın içine sokulurlar.

 • 32:20SECDE, 20

  Yoldan çıkmış olanların konağı ise ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde, tekrar oraya çevrilirler. Onlara, "Yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın," denir.

 • 37:19SAFFAT, 19

  O, bir tek dokunmadır. O zaman (kalkıp) bakınırlar.

 • 37:20SAFFAT, 20

  "Vay halimize!" derler, "Bu Yargı Günüdür."

 • 37:21SAFFAT, 21

  Bu, sizin yalanlamış olduğunuz karar günüdür.

 • 37:22SAFFAT, 22

  Zalimleri toplayın. Eşlerini ve,

 • 37:23SAFFAT, 23

  Allah'tan başka kulluk/hizmet ettiklerini... Onlara cehennemin yolunu gösterin.

 • 39:58ZÜMER, 58

  Yahut azabı gördüğü an, "Keşke ikinci bir şansım daha olsaydı da güzel davrananlardan olsaydım," demesin

 • 39:59ZÜMER, 59

  Evet, sana ayet ve mucizelerim geldi, fakat sen onları yalanladın, kibirlendin ve inkarcılardan oldun

 • 39:63ZÜMER, 63

  Göklerin ve yerin kararları O'na aittir. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar asıl kaybedenlerdir

 • 40:70MÜMİN, 70

  Onlar, kitabı ve elçilerimiz yoluyla gönderdiğimiz mesajı yalanladılar. İleride bilecekler.

 • 40:71MÜMİN, 71

  Boyunlarında prangalar ve zincirlerle sürüklenecekler.

 • 40:72MÜMİN, 72

  Kaynar suda, sonra ateşte yakılacaklardır.

 • 52:11TUR, 11

  Yalanlayanların vay haline o gün!

 • 52:12TUR, 12

  Onlar ki bir bataklıkta oynamaktadırlar.

 • 52:13TUR, 13

  Cehennem ateşine itildikleri gün:

 • 52:14TUR, 14

  İşte, yalanlamakta olduğunuz Ateş budur.

 • 56:50VAKIA, 50

  "Bilinen günün buluşma anı için toplanacaklardır."

 • 56:51VAKIA, 51

  "Sonra da siz, ey sapıtmışlar, ey yalanlayıcılar,"

 • 56:52VAKIA, 52

  "Zakkum ağacından yiyeceksiniz."

 • 56:53VAKIA, 53

  "Onunla karnınızı dolduracaksınız."

 • 56:54VAKIA, 54

  "Ve üzerine kaynar su içeceksiniz."

 • 56:55VAKIA, 55

  "Susamış devenin içişi gibi içeceksiniz."

 • 56:56VAKIA, 56

  Yargı gününde işte böyle ağırlanacaklardır.

 • 56:92VAKIA, 92

  Ama o yalanlayan sapıklardan ise-

 • 56:93VAKIA, 93

  kaynar sudan bir ağırlanma-

 • 56:94VAKIA, 94

  ve cehennemde yanma...

 • 57:19HADİD, 19

  Allah'a ve elçisine inananlar, dosdoğru olanlar ve şehidlerdir. Rab'leri katında onlar için ödülleri ve ışıkları vardır. İnkar edip ayet ve mucizelerimizi yalanlayanlar ise cehennem halkıdır.

 • 64:10TEĞABÜN, 10

  İnkar edenler, ayetlerimizi ve mucizelerimizi yalanlayanlar ateşin halkıdır; orada ebedi kalıcıdırlar. Ne kötü bir varış noktasıdır!

 • 67:8MÜLK, 8

  Neredeyse öfkeden patlayacak! İçine her ne zaman bir grup atılsa, oranın gardiyanları, "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sodular.

 • 67:9MÜLK, 9

  Onlar da dediler ki, "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti, ama biz yalanladık ve, 'Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz tümüyle sapıtmışsınız,' dedik."

 • 67:10MÜLK, 10

  "Dinleseydik veya aklımızı kullansaydık biz şu ateşin halkı içinde olmazdık," dediler.

 • 73:11MÜZEMMİL, 11

  Varlık sahibi olup da seni yalanlayanları bana bırak; onlara biraz süre tanı.

 • 73:12MÜZEMMİL, 12

  Yanımızda zincirler ve cehennem vardır.

 • 74:41MÜDDESSİR, 41

  Suçlulara:

 • 74:42MÜDDESSİR, 42

  "Sizi bu cezaya sokan nedir?"

 • 74:43MÜDDESSİR, 43

  Diyecekler ki, "Desteklemezdik/namaz kılmazdık"

 • 74:44MÜDDESSİR, 44

  "Yoksula da yedirmezdik."

 • 74:45MÜDDESSİR, 45

  "Biz, boş şeylere dalanlarla birlikte dalardık."

 • 74:46MÜDDESSİR, 46

  "Yargı gününü yalanlardık."

 • 75:24KIYAMET, 24

  O gün bazı yüzler de var ki asıktır.

 • 75:25KIYAMET, 25

  Belkemiğinin kırılacağının endişesi içindedir.

 • 75:26KIYAMET, 26

  Doğrusu, (nefis) boğaza dayandığı,

 • 75:27KIYAMET, 27

  Ve, "Çare bulan var mı?" dendiği zaman.

 • 75:28KIYAMET, 28

  Bunun artık o ayrılık zamanı olduğunu anlar.

 • 75:29KIYAMET, 29

  Bacakları birbirine dolaşmıştır.

 • 75:30KIYAMET, 30

  O gün sevk Rabbine doğrudur.

 • 75:31KIYAMET, 31

  O ne doğruladı, ne de destekledi;

 • 75:32KIYAMET, 32

  Fakat yalanladı ve yüz çevirdi.

 • 75:33KIYAMET, 33

  Sonra çalım satarak ailesine gitti.

 • 75:34KIYAMET, 34

  Sen bunu haketmişsin.

 • 78:28NEBE, 28

  Ve ayetlerimizi, mucizelerimizi yalanladılar.

 • 78:29NEBE, 29

  Halbuki biz herşeyi sayıp yazmıştık.

 • 78:30NEBE, 30

  Öyleyse tadın, sizin sadece cezanızı arttıracağız.

 • 83:10MUTAFFİFİN, 10

  O gün yalanlayanlara yazıklar olsun.

 • 83:11MUTAFFİFİN, 11

  Onlar Din Gününü yalanlar.

 • 83:12MUTAFFİFİN, 12

  Onu ancak azgın günahkarlar yalanlar.

 • 83:13MUTAFFİFİN, 13

  Kendisine ayetlerimiz iletildiğinde, "Efsane" derdi.

 • 83:14MUTAFFİFİN, 14

  Doğrusu, işledikleri günahlar kalplerini kaplamış.

 • 83:15MUTAFFİFİN, 15

  Doğrusu, o gün onlar Rab'lerinden perdelenir.

 • 83:16MUTAFFİFİN, 16

  Ve böylece onlar cehenneme atılır.

 • 92:14LEYL, 14

  Ben sizi alevli bir ateşe karşı uyardım.

 • 92:15LEYL, 15

  Oraya talihsiz olandan başkası girmez.

 • 92:16LEYL, 16

  O ki yalanladı ve sırtını döndü.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?