Melekler Lut'un halkına ne amaçla gönderildi?

 • 15:57HİCİR, 57

  "Ey elçiler, göreviniz nedir," dedi.

 • 15:58HİCİR, 58

  "Biz, suçlu bir topluma gönderildik;"

 • 15:59HİCİR, 59

  "Ancak Lut'un ailesi hariç. Hepsini kurtaracağız."

 • 15:60HİCİR, 60

  "Yalnız karısı hariç; onun geride kalanlardan olmasını kararlaştırdık," dediler.

 • 29:28ANKEBUT, 28

  Lutu da gönderdik. Halkına dedi ki: "Sizden önce hiç kimsenin işlemediği boyutta bir günahı işliyorsunuz."

 • 29:29ANKEBUT, 29

  "Siz erkeklerle cinsel ilişki kuruyor, yolları kesiyor ve toplantılarınızda her kötülüğü işliyorsunuz." Halkının biricik karşılığı, "Doğrulardan isen Allah'ın azabını getir bakalım,"demeleri oldu.

 • 29:30ANKEBUT, 30

  "Rabbim, şu bozguncu topluluğa karşı bana zafer ver,"dedi.

 • 29:31ANKEBUT, 31

  Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyle vardıklarında, "Bu kentin (Sodom) halkını yok etmek üzereyiz. Çünkü oranın halkı zalim oldular,"dediler.

 • 15:8HİCİR, 8

  Biz melekleri ancak belli bir amaç için göndeririz, o zaman da kimseye süre tanınmaz.

 • 6:9EN'AM , 9

  Onu bir melek yapsaydık, onu bir adam biçiminde gönderir ve mevcut kuşkuları içinde bırakırdık.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?