O gün geldiği zaman, hiç kimse O'nun izni olmadan konuşamaz:

 • 11:105HUD, 105

  O gün geldiği zaman, hiç kimse O'nun izni olmadan konuşamaz. Onlardan kimi talihsiz, kimi de mutludur.

 • 19:87MERYEM, 87

  Rahman'ın yanında söz almış olanlardan başkası şefaat (aracılık) edemez.

 • 20:109TA-HA, 109

  O gün, Rahman'ın izin verdiği ve sözünü uygun gördüğü kimseden başkasının şefaatı (aracılığı) yarar

 • 21:28ENBİYA, 28

  O onların geçmişini ve geleceğini bilir. Onlar O'nun hoşnut olduğu kullarından başkası için şefaat etmezler. Onlar bile O'nun karşısında saygıyla titrerler.

 • 34:23SEBE, 23

  O'nun katında şefaat yarar sağlamaz; ancak izin verdiği hariç. Nihayet, yüreklerindeki korkuları giderilince, "Rabbiniz ne dedi?" derler. "Gerçeği söyledi" derler. O En Yücedir, En Büyüktür.

 • 53:26NECM, 26

  Göklerdeki meleklerin bile şefaati bir yarar sağlamaz. Ancak Allah'ın dilediği kimse için izin vermesinden ve O'nun rızasına uygun olduktan sonra...

 • 78:38NEBE, 38

  Gün gelecek Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman'ın izin verdikleri hariç hiç kimse konuşamaz. Onlar da doğruyu söylerler.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?