Cehennemin kapıları:

  • 15:43HİCİR, 43

    "Cehennem hepsinin buluşma yeridir."

  • 15:44HİCİR, 44

    "Onun yedi kapısı vardır ve her bir kapı için onlardan belli bir pay vardır."

  • 39:71ZÜMER, 71

    İnkar edenler yığınlar halinde cehenneme götürülürler. Oraya vardıklarında onun kapıları açılır ve bekçileri onlara, "Size, Rabbinizin ayetlerini okuyan ve bu gününüzle karşılaşacağınız konusunda sizi uyaran sizden elçiler gelmemiş miydi?" derler. "Evet. Ancak 'ceza' sözü inkarcılar hakkında gerçekleşmiştir," diye karşılık verirler

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?