Yanlış (batıl) ne?

 • 31:30LOKMAN, 30

  Çünkü Allah gerçektir, O'nun dışında çağırdıkları batıldır ve Allah En Yüce ve En Büyüktür.

 • 13:17RAD, 17

  Gökten bir su indirir, dereler onunla dolar taşar ve sel bol köpük yüklenir. Aynı şekilde, mücevherat yahut eşya yapmak için erittikleri maddelerden de benzer bir köpük elde ederler. Allah gerçeği ve batılı böyle bir örnekle tanıtır. Köpük, kaybolupgider; ancak insanlara yarar veren ise yerde kalır. İşte Allah örnekleri böyle verir.

 • 16:72NAHL, 72

  Ve Allah kendi cinsinizden sizin için eşler yarattı, eşlerinizden de sizin için çocuklar ve torunlar yarattı ve size güzel rızıklar verdi. Böyleyken onlar batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

 • 17:81İSRA, 81

  Ve şunu bildir ki: "Gerçek gelmiş, yanlış ise ortadan kalkmıştır. Zaten yanlış, yok olmağa mahkumdur."

 • 18:56KEHF, 56

  Biz, elçileri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdik. Kafirler, gerçeği sahte ve yanlış ile ortadan kaldırmak için gayret ediyor. Ayetlerimi (işaret ve mucizeleri) ve uyarıldıkları şeyleri alaya aldılar.

 • 21:18ENBİYA, 18

  Hayır, biz gerçeği batılın üstüne atarız da onu tepeler ve yok eder. Yakıştırdıklarınızdan ötürü vay halinize.

 • 22:52HAC, 52

  Senden önce, arzularına şeytanın karışmadığı hiç bir elçi ve hiç bir peygamberi göndermedik. Allah şeytanın attığı şeyleri ortadan kaldırır ve sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Allah Bilendir, Bilgedir.

 • 34:48SEBE, 48

  De ki, "Benim Rabbim gerçeği etkili kılar. O tüm gizemleri Bilendir."

 • 34:49SEBE, 49

  De ki, "Gerçek gelmiştir; batıl ise ne yeni bir şeyi başlatabilir, ne de tekrarlayabilir."

 • 42:24ŞURA, 24

  Onlar, "O Allah hakkında yalan mı uydurdu." mu diyorlar? Allah dilese senin kalbini mühürler. Allah yanlışı siler ve sözleriyle gerçeği yerleştirir. O en gizli düşünceleri bilir.

 • 47:3MUHAMMED, 3

  Çünkü inkar edenler batıla uymakta, inananlar ise Rab'lerinden gelen gerçeğe uymaktadırlar. Allah halkın durumunu böyle sergiler.

 • 41:41FUSSİLET, 41

  Kendilerine mesaj ulaştıktan sonra onu inkar edenler bilsin ki o üstün bir kitaptır.

 • 41:42FUSSİLET, 42

  Batıl, onun ne önündenne de ardından yaklaşamaz. Bilge ve övgüye layık olanın indirdiği bir vahiydir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?