Sağır ve dilsizler: Kasıt ne?

 • 6:50EN'AM , 50

  De: "Allah'ın hazineleri benim yanımda demiyorum size. Gizlilikleri de bilmiyorum. Size, bir melek olduğumu da söylemiyorum. Sadece bana vahyedileni izliyorum." şunu da söyle: "Kör ile gören bir mi?"

 • 6:104EN'AM , 104

  Rabbinizden size aydınlatıcı bilgiler gelmiş bulunuyor. Kim görürse kendi yararına, kim körlük ederse kendi zararınadır. Ben üzerinize bekçi değilim.

 • 7:64ARAF, 64

  Onu yalanladılar. Bunun üzerine onu ve gemide beraberinde bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları ise boğduk. Onlar kör bir halktı.

 • 8:21ENFAL, 21

  İşitmedikleri halde, "İşittik," diyenler gibi olmayın.

 • 8:22ENFAL, 22

  Allah yanında, yaratıkların en kötüsü, akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.

 • 10:42YUNUS, 42

  Onlardan seni dinleyenler de var; akıllarını kullanmayan sağırlara sen mi işittireceksin?

 • 10:43YUNUS, 43

  Onlardan sana bakanlar da var; görüşü olmayan körleri sen mi doğruya ileteceksin?

 • 10:100YUNUS, 100

  Hiçbir kişi Allah'ın izni olmadan inanamaz ve O, akıllarını kullanmayanları rezilliğe mahkum eder.

 • 11:24HUD, 24

  Her iki grubun örneği, kör ve sağır olan biri ile gören ve işiten biri gibidir. Durumları bir midir? Öğüt almaz mısınız?

 • 13:19RAD, 19

  Sana indirilenin gerçek olduğunu bilen biri, görmeyen gibi midir? Ancak akıl sahipleri öğüt alır.

 • 17:72İSRA, 72

  Bu dünyada (Kitaba) kör olanlara gelince, onlar ahirette de kördür ve yol bakımından daha da sapıktır

 • 22:46HAC, 46

  Düşünen beyinlerle ve işiten kulaklarla yeryüzünü dolaşmadılar mı? Gerçek körlük, gözlerin körlüğü değil; göğüslerdeki gönüllerin körlüğüdür.

 • 22:46HAC, 46

  Düşünen beyinlerle ve işiten kulaklarla yeryüzünü dolaşmadılar mı? Gerçek körlük, gözlerin körlüğü değil; göğüslerdeki gönüllerin körlüğüdür.

 • 25:73FURKAN, 73

  Kendilerine Rab'lerinin ayetleri hatırlatıldığında, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.

 • 27:80NEML, 80

  Sen ölülere duyuramazsın, aynı şekilde arkalarını dönen sağırlara da çağrıyı duyuramazsın.

 • 27:81NEML, 81

  Körü de sapıklığından çıkarıp yola iletemezsin. Sen ancak, ayetlerimize inananlara duyurabilirsin; onlar (anlattığın gerçeği) kabul ederler.

 • 30:52RUM, 52

  Sen ne ölülere işittirebilirsin, ne de arkalarını dönüp giden sağırlara çağrıyı duyurabilirsin.

 • 30:53RUM, 53

  Körü de sapıklığından kurtarıp yola getiremezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara işittirebilirsin ki onlar hemen teslim olurlar.

 • 35:19FATIR, 19

  Kör ile gören bir olmaz.

 • 35:22FATIR, 22

  Ne de diriler ile ölüler birdir. Allah, kim/kimi dilerse ona işittirir. Sen mezarlarda bulunanlara işittiremezsin.

 • 40:58MÜMİN, 58

  Kör ile gören bir olmaz. İnanıp erdemli davrananlarla kötülük işleyenler de bir olmaz. Ne kadar az düşünürsünüz.

 • 43:40ZÜHRUF, 40

  Sen mi sağıra işittireceksin, yahut körü ve apaçık bir sapıklıkta olanı yola getireceksin?

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?