Rab'lerinin ayetleri hatırlatıldığında nasıl davranırlar?

 • 16:30NAHL, 30

  Erdemlilere, "Rabbiniz ne indirdi," denir. "İyilik," diye karşılık verirler. Bu dünyada güzel davrananlar için güzellik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Erdemlilerin yurdu ne de iyidir.

 • 17:107İSRA, 107

  De ki: "Ona ister inanın, ister inanmayın!" Daha önce kendilerine bilgi verilmiş olanlara okunduğu zaman secde ederek yüz üstü kapanırlar

 • 17:108İSRA, 108

  "Rabbimiz yücedir. Rabbimizin sözü gerçekleşmiştir," derler

 • 17:109İSRA, 109

  Ağlayarak yüz üstü kapanırlar; çünkü o (ayetler) onların saygısını arttırır.

 • 19:58MERYEM, 58

  İşte bunlar, Allah'ın nimetlendirdiği peygamberlerin bir kısmıdır. Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızdan, İbrahim'in ve İsrail'in soyundan... Doğruya ulaştırdığımız ve seçtiğimiz kimselerdir onlar. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye varırlar.

 • 32:15SECDE, 15

  Ayet ve mucizelerimize gerçekten inananlar, onları işittikleri zaman secdeye varırlar ve büyüklük taslamadan Rab'lerini yüceltirler.

 • 37:12SAFFAT, 12

  Sen hayranlık duyarken onlar alay ediyorlar.

 • 37:13SAFFAT, 13

  Kendilerine hatırlatıldığında öğüt almıyorlar.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?

Nerelerde sorulmuş?