Kötülüğe iyilikle karşılık ver:

 • 5:45MAİDE, 45

  Orada onlara: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara ödeşmeyi emrettik. Kim bu hakkından vazgeçerse günahlarını örter. Allah'ın indirdiği ile hüküm vermeyenler zalimdir.

 • 7:199ARAF, 199

  Affedici ol, toleransı öğütle ve cahillere aldırış etme.

 • 13:22RAD, 22

  Ve onlar ki sadece Rab'lerinin onayını kazanmak için sabredip direnirler, namazı gözetirler, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık yardım için harcarlar ve kötülüğü iyilik ile savarlar. Son durağı onlar hak etmişlerdir.

 • 16:126NAHL, 126

  Karşılık verecekseniz, size verilen karşılığın bir benzeriyle karşılık verin. Sabrederseniz, elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır.

 • 23:96MÜMİNUN, 96

  Kötülüge iyilikle karsilik ver. Biz onlarin iddialarini iyi biliriz.

 • 25:63FURKAN, 63

  Rahman'ın kulları öyle kimselerdir ki yeryüzünde gösterişsizce yürürler. Cahiller kendilerine laf atınca da barış önerirler.

 • 41:34FUSSİLET, 34

  İyilik ile kötülük bir olmaz. Sen en iyi bir biçimde karşılık ver. O zaman, aranızda düşmanlık bulunan kişi belki en iyi dostun oluverir.

 • 41:35FUSSİLET, 35

  Bu duruma ancak dirençli olanlar eriştirilir. Bu duruma ancak alabildiğine şanslı olanlar ulaştırılır.

 • 42:40ŞURA, 40

  Kötülüğün cezası, benzeri bir kötülüktür; ancak kim affeder ve erdemli davranırsa Allah tarafından ödüllendirilir. O, zalimleri sevmez.

 • 42:41ŞURA, 41

  Haksızlığa uğradıktan sonra hakları için direnenler kınanmazlar, cezalandırılmazlar.

 • 42:42ŞURA, 42

  Ancak, halka zulmedenlere ve yeryüzünde haksız yere saldıranlara karşı durulmalıdır. Onlara acı bir azap vardır.

 • 42:43ŞURA, 43

  Saberedip bağışlamak, sağlam bir karakteri gösterir.

Cevaplara eklemek istediğiniz birşey mi var?